3 czerwca, 2024

W niniejszym artykule przyjrzymy się popularnej formie transportu, jaką jest LTL. Omówimy korzyści i wyzwania związane z tym rodzajem przewozu oraz przedstawimy najważniejsze różnice między LTL a FTL (transportem całopojazdowym).

W tym kontekście zwrócimy również uwagę na wsparcie, jakie mogą zapewnić systemy TMS w zakresie efektywnego planowania, monitorowania i zarządzania przewozami. Zapraszamy do dalszej lektury, w której poznasz powyższe zagadnienia i dowiesz się, jak może wyglądać przyszłość transportu LTL.

Czym jest transport LTL i jakie ma znaczenie w logistyce?

Transport LTL stosowany jest wtedy, gdy towary nie wypełniają całej przestrzeni ładunkowej pojazdu. Jest to przewóz drobnych towarów (np. zaledwie kilku palet), zróżnicowanych pod względem wymiarów i kształtu oraz pochodzących od wielu dostawców – stąd tego typu operacje powszechnie określa się jako transport drobnicowy.

Ze względu na swoją specyfikę, transport LTL stale zyskuje na znaczeniu, szczególnie w związku z dynamicznym rozwojem branż, takich jak e-commerce.

Definicja transportu LTL

Transport LTL (z ang. Less Than Truckload), możemy zdefiniować jako przewóz towarów mniejszych niż całkowita pojemność ciężarówki – a zatem jest to metoda przewozu, w której ładunki od różnych nadawców są konsolidowane w jednym pojeździe.

W praktyce transport LTL stosowany jest w sytuacjach, gdy ładunek ze względu na swoje rozmiary jest zbyt duży, by został wysłany poprzez firmę kurierską, ale równocześnie zbyt mały, aby zastosować transport całopojazdowy.

Różnice między transportem LTL a FTL

Wybór pomiędzy jednym lub drugim rodzajem transportu zależy od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy – przede wszystkim od wielkości i wagi ładunku, a także od specyfiki towarów oraz wymaganego czasu dostawy.

Podstawową kwestią, która odróżnia transport FTL i LTL jest oczywiście wielkość zlecenia. W przypadku FTL (Full Truckload) cała ciężarówka jest dedykowana jednemu nadawcy. Znając definicje transportu FTL i LTL, można stwierdzić, że oba rodzaje przewozów są diametralnie różne – stosuje się je w odmiennych sytuacjach oraz wiążą się z nimi inne korzyści i wyzwania.

Kluczowe zalety wykorzystania transportu LTL

Dzięki swojej elastyczności, transport LTL w wielu przypadkach stanowi najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla zleceniodawców, zapewniając optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej.

Koszty transportu LTL w porównaniu do innych metod

Koszty transportu LTL są obliczane na podstawie zajętej przestrzeni i wagi ładunku, co sprawia, że zazwyczaj są one niższe niż w przypadku korzystania z osobnych pojazdów do transportu tych samych towarów. Oszczędności dotyczą zarówno kosztów paliwa, opłat drogowych, jak i utrzymania floty.

Elastyczność transportu LTL jako atut w łańcuchu dostaw

Dużą zaletą transportu LTL jest elastyczne łączenie ładunków o zróżnicowanych rozmiarach. Istotne wsparcie w tym zakresie zapewnia system TMS Nawigator, który pozwala określić wymiary każdego ładunku, sumę ich CBM (objętość) oraz LDM (metr powierzchni ładunkowej), umożliwiając w ten sposób łatwiejsze i bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Największe wyzwania związane z transportem LTL

Największe wyzwania w transporcie LTL obejmują następujące kwestie:

  • zarządzanie czasem dostaw;
  • maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej;
  • właściwe zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniem w trasie i podczas przeładunków;
  • dobór miejsc załadunku i rozładunku.

Zarządzanie czasem dostaw w transporcie LTL

Szybki czas dostawy jest często priorytetem dla zleceniodawców, jednak może stanowić duże wyzwanie logistyczne. Ze względu na liczne załadunki i rozładunki, transport LTL wymaga precyzyjnego planowania i dużej elastyczności. Warto wychodzić naprzeciw potrzebom klientów i rozszerzać usługi o dodatkowe możliwości – np. dokładne określanie preferowanych godzin dostarczenia ładunku czy monitorowanie realizowanego przewozu.

Optymalizacja ładunków i kosztów w LTL

Aby zmniejszyć koszty i optymalizować transport LTL, należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych kwestii. Po pierwsze, odpowiednie dobranie przesyłek pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń ładunkową.

Po drugie, ważne jest uwzględnienie lokalizacji załadunków i rozładunków, aby zminimalizować puste przebiegi i dodatkowe kilometry. Trzecim istotnym elementem jest wynegocjowanie korzystnych stawek, dzięki czemu wybrana trasa stanie się opłacalnym elementem całego transportu.

Rozwiązania technologiczne wspierające efektywność transportu LTL

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych może zapewnić przewagę konkurencyjną nad innymi firmami działającymi w branży TSL. Systemy TMS, czy urządzenia telematyczne, to narzędzia, które wspierają przedsiębiorstwa w redukowaniu kosztów i podnoszeniu jakości usług.

Systemy TMS w zarządzaniu transportem LTL

Planowanie tras oraz konsolidacja ładunków to kluczowe działania podczas zarządzania transportem LTL. Dużą rolę może odegrać tutaj system TMS, który integruje funkcje związane z tymi działaniami w ramach jednego narzędzia.

Przykładem takiego rozwiązania jest TMS Nawigator, który stanowi kompleksowe urządzenie dla spedytorów. Centralizacja wszystkich danych w jednym systemie daje znaczną przewagę nad przestarzałymi i czasochłonnymi metodami, wymagającymi od dyspozytorów ręcznego planowania tras i przesyłek.

Tracking przesyłek LTL i rola automatyzacji

W kontekście automatyzacji oraz skrócenia procesów, które wcześniej były wykonywane ręcznie, należy także wspomnieć o możliwościach, które daje połączenie systemu TMS Nawigator z telematyką GBox Inelo oraz aplikacją mKierowca. Współpraca tych narzędzi pozwala dyspozytorom na pełen wgląd w aktualny stan realizacji zleceń.

Wprowadzenie danych zlecenia, w tym wszystkich załadunków, umożliwia automatyzację procesu. Kierowca raportuje postęp realizacji transportu, a po jego zakończeniu biuro otrzymuje skany dokumentów, co pozwala na szybkie wystawienie faktury.

Przyszłość transportu LTL w kontekście trendów rynkowych

Wzrost znaczenia handlu e-commerce, postęp technologiczny oraz rosnąca świadomość ekologiczna sprawiają, że przyszłość transportu LTL przedstawia się bardzo obiecująco. Firmy, które będą w stanie wykorzystać nowoczesne technologie i dostosować swoje usługi do zmieniającego się rynku mają dużą szansę na dynamiczny rozwój.

Wpływ e-commerce na rozwój usług LTL

Wartość rynku e-commerce w Polsce szacowana jest obecnie na ponad 90 miliardów złotych, a według najnowszych raportów niemal 80% internautów robi zakupy online. Prognozy ekspertów sugerują, że w najbliższych latach będziemy świadkami dalszego, szybkiego wzrostu tej branży. W jaki sposób wpłynie to na działalność firm transportowych?

Popularność e-commerce prowadzi do wzrostu liczby zamówień o mniejszych gabarytach. Model ten dobrze współgra z transportem LTL, w którym różne przesyłki scalane są w jeden transport. Zwiększone znaczenie e-commerce stymuluje również rozwój systemów TMS, co z kolei przekłada się na efektywność pracy przedsiębiorstw korzystających z tego typu rozwiązań.

Zrównoważony rozwój i transport LTL

Od lat w transporcie dużą wagę przywiązuje się do kwestii ekologicznych. Jest to efekt kolejnych regulacji i nowych przepisów (np. dotyczących emisji CO2), a także rosnącej świadomości konsumentów.

Zalety transportu LTL doskonale wpisują się w te ramy. Konsolidacja większej liczby zleceń w pojedynczy transport przyczynia się do zmniejszenia liczby wykorzystywanych pojazdów, wpływając tym samym na redukcję emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. Wykorzystanie TMS Nawigator pozwala również na ograniczenie spalania paliwa, co jest korzystne zarówno z finansowego, jak i ekologicznego punktu widzenia.