APLIKACJA MOBILNA

mSpedytor

Nadzoruje poprzez telefony realizację zleceń transportowych

O APLIKACJI

Dowiedz się więcej o aplikacji

Aplikacja mSpedytor to narzędzie nowoczesnego spedytora i dyspozytora. Jest dedykowana na telefony z systemem Android i iOS, która z powodzeniem uzupełni funkcjonalności
TMS Nawigator, pozwalając na dostęp do danych operacyjnych w czasie rzeczywistym. W zabieganym świecie to nieodzowny towarzysz poza miejscem pracy.

Dostęp on-line do zleceń wprowadzonych w TMS Nawigator

Komunikacja z kierowcami za pośrednictwem aplikacji z archiwizacją korespondencji

Informacje o niepożądanych zdarzeniach podczas realizacji zadania

Szybki podgląd do położenia pojazdu realizującego zlecenie

REALIZOWANE ZLECENIA

Dostęp do danych zleceń wprowadzonych w systemie TMS Nawigator

Każdy z użytkowników ma dostęp do szczegółowych danych zleceń w trybie on-line.
Definiowane poziomy dostępów dla poszczególnych spedytorów z możliwością wykorzystania zdefiniowanych filtrów i ustawień.
W współpracuje bezpośrednio ze wszystkimi telematykami zintegrowanymi z TMS Nawigator

Predefiniowane widoki zleceń
Dostęp do bieżących danych operacyjnych 24/7
Powiadomienia o alarmach i wiadomościach
Wysyłanie wiadomości na telematykę
Edycja notatek w zleceniach
Dostęp do załączników zlecenia
Dostęp do danych teleadresowych uczestników zlecenia
MAPA

Podgląd aktualnej pozycji pojazdu

Na podstawie danych z systemów GPS zintegrowanych z systemem TMS Nawigator użytkownik ma dostęp do aktualnej pozycji pojazdu na mapie GoggleMaps.

Zawsze aktualna pozycja pojazdu
Podgląd na warstwie satelitarnej
Oszacowanie odległości do miejsca docelowego
WIADOMOŚCI

Komunikacja z kierowcą za pośrednictwem telematyki

Dwukierunkowa komunikacja z kierowcami za pomocą aplikacji mobilnej z zapisem historii wiadomości w module Komunikator systemu TMS Nawigator

Komunikacja na terminale telematyczne
Zawsze w kontakcie z kierowcą
Historia zapisywana i dostępna dla wszystkich
ALARMY

Alarmy z systemu telematychnego

Powiadamianie o alarmach przychodzących z systemu GPS i telematyki, które zdefiniowane zostały w TMS Nawigator.
Nadzoruje właściwe wykonanie zlecenia przez kierowców lub dokumentów a także przekroczenie ilości dopuszczalnego do wwiezienia do Polski paliwa zagranicznego.

Wyjazd z zaplanowanego korytarza
Opóźnienie dojazdu
Niewłaściwe miejsce wykonania czynności
Zbliżanie się do punktu docelowego
Brak dokumentu SENT
ZALETY

Moduły TMS Nawigator

Dwustronna komunikacja z kierowcą za pomocą kanałów telematycznych oraz internetowych bramek SMS. Wysyłanie zleceń i wiadomości do pojazdów kierowców oraz aplikacji mobilnych.

Rejestr zleceń spedycyjnych i tranportowych całopojazdowych FTL, doładunki, drobnica LTL powiązanych z optymalnym wyznaczaniem tras. Moduł Mapowy korzysta z internetowego serwera map dla transportu ciężkiego wraz z utrudnieniami oraz prognozuje opłaty drogowe.

Pełny CRM prowadzący główny rejestr wszystkich kontrahentów wraz z integracjami z Vies, GUS i MF.

Moduł mapowy obliczający trasy dla zleceń, analizujący przewidywane koszty związane z opłatami drogowymi oraz pozostałymi kosztami realizacji zleceń.

Dla kogo

Dowiedz się dla kogo są nasze produkty

Podstawowe narzędzie dla firm spedycyjnych. Zapewnia rejestrację i rozliczanie zleceń z możliwością wykorzystania map cyfrowych dla transportu ciężkiego w celu weryfikacji stawek frachtowych. System automatycznie wystawia dokumenty przychodowe, weryfikuje poprawność faktur kosztowych. Możliwa integracja z systemami FK oraz biurami rachunkowymi. Rejestracja płatności oraz wezwań do zapłaty. Integracja płatności własnych z systemami bankowymi.

System TMS Nawigator jest optymalnym narzędziem dla firm transportowych FTL, które posiadają własnych środków transportowych oraz działają także jako firmy spedycyjne. Za pomocą dostępnych funkcjonalności użytkownicy z łatwością mogą zarządzać zleceniami otrzymywanymi od swoich zleceniodawców, organizując i nadzorując ich realizację przez pojazdy własne oraz podwykonawców.

System TMS Nawigator umożliwia także planowanie i nadzorowanie doładunków oraz przesyłek drobnicowych. Oprócz funkcjonalności opisanych dla Transportu FTL umożliwia masowy import zleceń drobnicowych z systemów zewnętrznych poprzez pliki, web-serwisy API lub integrację bazodanową z systemami sprzedażowymi i na ich podstawie zakładać Przesyłki.

System TMS Nawigator oprócz zalet jakie posiada w obszarze utrzymania i zarządzania pojazdami FMS, umożliwia także rozliczanie pracy pojazdów na wewnętrzne konta MPK w przedsiębiorstwie. Wykorzystywany jest w sektorze Utility dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zajmujących się wywozem odpadów, usług związanych z utrzymaniem sieci energetycznych i innych.

Krok po kroku

Jak wygląda proces wdrożenia

Proces wdrożenia jest najważniejszym elementem uruchomienia produkcyjnego każdego systemu IT u klienta.

Analiza przedwdrożeniowa

Wstępny proces, szczegółowo opisujący cel, środki i metody osiągnięcia zakończony dokumentem końcowym. Działania te wymagają zaangażowania obu stron: klienta i wykonawcę. efektem będzie szczegółowe opisanie wymagań, istniejących procesów, sposobów ich realizacji oraz określenie ewentualnych dodatkowych, koniecznych do wykonania modyfikacji.

Wdrożenie systemu

Proces zasadniczego wdrożenia obejmuje następujące elementy: instalację oprogramowania, jego konfigurację i parametryzację, przygotowanie niezbędnych szablonów wydruków i dokumentów elektronicznych oraz ewentualne zmiany w działaniu poszczególnych funkcjonalności systemu TMS. Wszystkie te elementy oparte są na dokumencie analizy przedwdrożeniowej.

Szkolenie użytkowników

Następnym krokiem jest proces szkolenia użytkowników systemu skonfigurowanego pod indywidualne potrzeby i zakresy ich obowiązków. Szkolenie to odbywa się etapami i obejmuje wszystkie działy w firmie transportowej: od handlowców, spedytorów, dyspozytorów, pracowników działu fakturowania i księgowości po pracowników kontrolingu, analityków oraz pozostałych jak użytkownicy działu obsługi technicznej floty, warsztatu, magazynu i innych.

Opieka serwisowa

Nasz zespół serwisowy świadczy usługi opieki serwisowych w pakietach: Komfort, Złoty oraz VIP. Pakiety te zapewniają dostęp do najnowszych aktualizacji systemu TMS Nawigator, rozwojem istniejących funkcjonalności oraz wsparcia technicznego i użytkowników systemu na ich własnych stanowiskach pracy.

KONTAKT

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą Ci przy wyborze odpowiedniego produktu dla Ciebie i Twojej firmy.

ul. Powstańców 19
40-039, Katowice