Wiedza

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Jest to uzależnione od formy zakupu licencji TMS Nawigator. Jeśli zakup jest gotówkowy, to wówczas brak jest umowy terminowej. Natomiast w sytuacji kiedy zakup TMS Nawigator jest elementem pakietu usług z systemem telematycznym GBox Assist i dostęp do programu jest udzielany w ramach podpisanej umowy abonamentowej, wówczas jej okres wynosi 36 miesięcy.

Obecnie najpopularniejszą formą jest zakup gotówkowy. W przypadku zakupu gotówkowego dopuszczalne jest finansowanie zewnętrzne np. w postaci leasingu. Jeśli decydujesz się na jednorazowy zakup systemu telematycznego GBox Assist w pakiecie z TMS Nawigator, dostępna jest również forma abonamentowa.

Program TMS Nawigator umożliwia obsługę wielu firm (powiązanych z jednym właścicielem) w ramach jednej bazy. System umożliwia jednokrotną rejestrację zlecenia a w końcowym kroku rozliczenie pomiędzy podmiotami powiązanymi i zleceniodawcą na osobnych dokumentach (faktur VAT).

Ilość użytkowników, którzy w jednym czasie korzystają z programu jest uzależniony od ilości zakupionych stanowisk przez Klienta. Jeśli potrzeba jest aby z jednego modułu programu TMS Nawigator, w jednym czasie korzystało 5 użytkowników, oznacza to, że Klient potrzebuje 5 stanowisk danego modułu. Oczywiście w ramach 5 licencji można zdefiniować więcej użytkowników z ich osobnymi uprawnieniami i ustawieniami. Dotyczy to także rodzaju poszczególnych modułów, które posiadają niezależne ilości równoczesnych dostępów.

Jest taka możliwość z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umożliwiających zdalny dostęp do głównej bazy programu. Zasady takiego dostępu są ustalane w trakcie wdrożenia programu. Najczęściej stosuje się dwie metody: instalacja na komputerze lokalnym i połączenie z siecią macierzystą łączem szyfrowanym VPN lub połączenie VPN i praca terminalowa na zdalnym pulpicie.

Pierwszym krokiem, gdzie Klient uzyska informacje o obsłudze programu, jest szkolenie w trakcie wdrożenia, które jest dokładnie planowane z uwzględnieniem potrzeb danej firmy. W późniejszym czasie jest możliwość skorzystania z dodatkowych szkoleń i wdrożeń. Najczęściej po okresie wdrożenia klienci zawierają umowy serwisowe w ramach, której Klient na bieżąco otrzymuje wsparcie w podstawowych zakresie. Posiadamy w ofercie trzy pakiety opieki serwisowej: Komfort (aktualizacje zakupionych modułów), Złoty (aktualizacje, helpdesk telefoniczny oraz darmowe godziny na prace serwisowe i programistyczne oraz dodatkowe upusty) oraz VIP (aktualizacje, helpdesk, darmowe godziny, rozszerzone godziny wsparcia, audyty i dodatkowe upusty).

Dostęp do poszczególnych modułów dla poszczególnych użytkowników są konfigurowane z poziomu konta administratora programu. To od decyzji Klienta zależy, komu udostępnia możliwość korzystania z programu. Wszelkie dane gromadzone są na własnym serwerze firmowym.

Jest kilka ścieżek, w ramach których można zautomatyzować proces zbierania danych o realizowanych zleceniach. Pierwszy, to aplikacja mKierowca, dzięki której zlecenie, bezpośrednio z programu wysyłane są do kierowcy. Kierowca na bieżąco ma do nich dostęp i ma możliwość nadawania im odpowiednich statusów, a także dołączenia do zlecenia np. zdjęcia dokumentów niezbędnych do rozliczenia danego transportu. Drugą możliwością jest integracja z systemem telematycznym. Przykładowa integracja z systemem GBox Assist, umożliwia podobnie jak aplikacja mKierowca wysyłkę zlecenia do urządzenia zamontowanego w kabinie pojazdu, statusowanie tegoż przez kierowcę i dołączanie zeskanowanych dokumentów. System telematyczny może również podzielić się informacją o lokalizacji pojazdu i stanie licznika. Spedytorzy mogą posiadać także dostęp do bieżących informacji w mobilnej aplikacji mSpedytor zainstalowanej na ich telefonach z systemem Android lub IOS.

Program TMS Nawigator można zintegrować z systemami telematycznymi, giełdami transportowymi, programami finansowo-księgowymi, platformami „supply chain visibility”, operatorami promów, usługami Poczty Polskiej (w tym EPO i eNadawca) oraz wieloma innymi systemami.

Program TMS Nawigator można zintegrować z systemami telematycznymi, giełdami transportowymi, programami finansowo-księgowymi, platformami „supply chain visibility”, operatorami promów, usługami Poczty Polskiej (w tym EPO i eNadawca) oraz wieloma innymi systemami.