Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym, uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wdrożyła odpowiednie polityki ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych Marcos Bis Sp. z o.o. siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 19, 40-039 Katowice, tel.: 32 307 55 33.

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane najczęściej w momencie kiedy:

Zakres danych osobowych, który od Państwa przetwarzamy może obejmować następującą strukturę:  imię i nazwisko, nazwę prowadzonej działalności, adres siedziby i dane kontaktowe (adres e-mail, telefon), dane rejestrowe działalności takie jak nip, regon, numer rachunku bankowego, dane organizacyjne w postaci pełnionej funkcji, stanowiska.

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych w celu prawidłowej realizacji umowy, ze względu na obowiązki prawne ciążące na Administratorze, podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, partnerom biznesowym w celach handlowo-marketingowych zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Przechowujemy Państwa dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Przysługuje Państwu prawo żądania:

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat naszych Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec naszego Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem mailowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nas, będziemy poddawać regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.