System TMS

Oprogramowanie dla spedycji i transportu

NOWY WYMIAR W ZARZĄDZANIU TRANSPORTEM

TMS Nawigator jest nowoczesnym narzędziem do kompleksowego zarządzania procesami spedycyjno-transportowymi. Kilkanaście modułów składających się na całość systemu pozwala na funkcjonalne planowanie, realizowanie, monitorowanie i rozliczanie usług transportowych. Dzięki ścisłej współpracy z mapą, wszelkiego rodzaju dane adresowe mogą być geograficznie zorientowane, natomiast integracja z urządzeniami telemetrycznymi w pojazdach, czyni z systemu idealne narzędzie do komunikacji z pojazdami i kierowcami

O nas

Poznaj bliżej historię naszej firmy

Nasze ponad 28 letnie doświadczenie na rynku spedycyjno-transportowym jest gwarancją dla dostarczanych przez Marcos Bis rozwiązań informatycznych. Tworzone przez nas oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki oparte jest na wnikliwej analizie potrzeb każdego klienta. Nasi konsultanci i architekci aplikacji są w stałym kontakcie z użytkownikami, czego wynikiem jest stały rozwój produktów zgodnych z oczekiwaniami wszystkich klientów oraz zmieniającymi się przepisami i warunkami na rynku transportowym. Jestesmy otwarci na wszystkie nowe pomysły i gotowi realizować indywidualne funkcje niezbędne naszym użytkownikom.

Funkcjonalność

Najnowsze narzędzia programistyczne oraz intuicyjny interfejs użytkownika w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem architektów rozwiązań zapewnia kompletność rozwiązań dla wszystkich procesów biznesowych zachodzących u klietnów. Praca systemu modelowana jest w oparciu o istniejące potrzeby klieta.

Elastyczność

Wbudowany system generowania raportów, nowoczene narzędzia prezentacji danych (także w formie tabel przestawnych i wykresów) wraz z nieograniczonymi możliwościami integracji z systemami telematycznymi, systemami FK, ERP i podobnymi zapewnia możliwość dopasowania do potrzeb każdego klienta.

Efektywność

Wprowadzone mechanizmy automatycznej kontroli decyzji dyspozytorów oraz nadzoru nad pojazdami podczas realizacji zadań zapewniają zwiększenie efektywności pracy pracowników, zmniejszając nakłady czasowe i finansowe zadań. System samodzielnie informuje odpowiednie osoby o zagrożeniach w realizacji transportów.

Skalowalność

Modułowa budowa systemu, definiowane dostępy oraz sposób licencjonowania poszczególnych elementów zapewniają idealne dopasowanie do potrzeb klieta oraz minimalizują koszty zakupu licencji i wdrożenia. Kompatybilność modułów zapewnia możliwość etapowania procesu wdrażania.

Oferta

Sprawdź nasze wszystkie produkty

TMS

TMS Nawigator

System dla transportu

Modułowy system dla firm spedycyjnych i transportowych, obejmujący wszystkie procesy zachodzące w tych przedsiębiorstwach.

WMS

WMS

Moduł dla logistyki

Moduł obsługi magazynu logistycznego pozwalający planować i rozliczać przyjęcia oraz wydania przechowywanych palet.

eP

ePrzewoźnik

Portal dla przewoźników

Portal internetowy do współpracy z przewoźnikami, ułatwiający dwustronną komunikację związaną z realizowanymi zleceniami.

mK

mKierowca

Aplikacja dla kierowców

Aplikacja dla kierowców współpracująca z systemami GPS dla dwustronnej komunikacji, niezbędnej dla nadzorowania wykonywanych zadań.

mS

mSpedytor

Aplikacja dla spedytorów

Aplikacja mobilana dla spedytorów ułatwiająca nadzór nad zleceniami poza godzinami pracy w biurze.

mW

mWarsztat

Aplikacja dla warsztatu

Aplikacja do wspomagania i rozliczania mechaników dla modułu Warsztat z możliwością pobierania niezbędnych materiałów z modułu Magazyn.

ZALETY

Moduły TMS Nawigator

Zlecenia

Rejestr zleceń spedycyjnych i tranportowych całopojazdowych FTL, doładunki, drobnica LTL powiązanych z optymalnym wyznaczaniem tras. Moduł Mapowy korzysta z internetowego serwera map dla transportu ciężkiego wraz z utrudnieniami oraz prognozuje opłaty drogowe.

Faktury

Szybkie wystawianie faktur za usługi transportowe i spedycyjne (także zbiorczych) z mozliwością generowanie e-Faktur wysyłanych drogą elektroniczną.

Koszty

Szeroko pojęty moduł rejestracji kosztów (spedycyjnych, wyposażenia i eksploatacji pojazdów, kosztów ogólnozakładowych) dla analiz rentowności zleceń, pojazdów i tras.

Kasa

Gotówkowe rozliczenia wielowalutowe w kasie firmowej dla rozliczeń z kierowcami oraz pozostałymi pracownikami firmy.

Kontrahenci

Pełny CRM prowadzący główny rejestr wszystkich kontrahentów wraz z integracjami z Vies, GUS i MF.

Warsztat

Planowanie, rejestrowanie i rozliczanie zleceń warsztatowych dla pojazdów własnych, obcych oraz zleceń inwestycyjnych. Integracja z modułem Magazynowym dla wydawanych materiałów i częśći.

Poczta

System ewidencji poczty wychodzącej i przychodzącej wraz ze skanowaniem załączników dla zleceń oraz integracją z e-Nadawca i EPO.

Magazyn

Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów i części, materiałów reklamowych, wyposażenia kierowców oraz magazyny paliwa (własny dystrybutor).

Brama

Moduł pozwala na rejestrację wjazdów i wyjazdów zestawów pojazdów wraz z informacjami dla osób nadzorujących ruch sprzętu i osób.

Zezkar

Rejestrowanie i zarządzanie dokumentami Zezwoleń i karnetów TIR dla przewozów poza kraje UE.

Rokos

Koartoteki pojazdów i kierowców. Nadzór terminów wymian i przeglądów oraz innych zdarzeń terminowych. Rozliczenia Kart drogowych, paliwa, wyposażenia i szkód komunikacyjnych. Podstawowy moduł do wykonywania analiz rentowności zleceń, pojazdów i wyjazdów.

Mapa

Moduł mapowy obliczjący trasy dla zleceń, analizujący przewidywane koszty zwiazane z opłatami drogowymi oraz pozostałymi kosztami realizacji zleceń.

Komunikator

Dwustronna komunikacja z kierowcą za pomocą kanałów telematycznych oraz internetowych bramek SMS. Wysyłanie zleceń i wiadomości do pojazdów kierowców oraz aplikacji mobilnych.

CMR

Generowanie i rejestracja automatycznych międzynarodowych listów przewozowych

KONTAKT

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą Ci przy wyborze odpowiedniego produktu dla Ciebie i Twojej firmy.

Marcos Bis Sp. z o.o.

ul. Powstańców 19
40-039, Katowice