APLIKACJA WEBOWA

ePrzewoźnik

Odpowiedzią jest zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych takich jak portal webowy ePrzewoźnik, który służy do przekazywania zleceń spedycyjnych, otrzymywania on-line statusów wykonania zadań oraz automatyczne rozliczanie usługi transportowej. Możliwość zastosowania algorytmów samofakturowania, faktur zbiorczych wraz z przekazywaniem dokumentów w postaci elektronicznej zamawiajacemu usługę.

O PORTALU

Dowiedz się więcej o portalu

Platforma dedykowana firmom wykonującym dużą ilość zleceń spedycyjnych, współpracujących ze stałymi podwykonawcami.
Całkowicie zmienia sposób współpracy z przewoźnikiem przenosząc ją w erę cyfrową.
Zapomnij o telefonach i mailach.
Planowanie zasobów (ciągnik, naczepa i kierowca) spada na podwykonawcę - my będziemy mieli zawsze aktualne dane wraz z kartoteką dostępnych pojazdów i osób w przyszłości.
Portal automatyzuje wszystkie procesy rozliczeniowe i przekazywanie załączników pomiędzy stronami zlecenia.
Całość komunikacji z przewoźnikiem skupiona jest od teraz na elektronicznej platformie ePrzewoźnik.
Platforma współpracuje z aplikacja do kierowców przewoźnika mKierowca.

Przesyłanie zleceń wraz z warunkami transportu z możliwością przyjęcia lub odrzucenia przez podwykonawcę

Podwykonawca przydziela zasoby w postaci środków transportowych oraz osobowych

Rozliczenie faktur za wykonaną usługę

Przekazywanie załączników i dokumentów w postaci elektronicznej

ZLECENIA

Automatyczne przekazanie zleceń podwykonawcom

Zlecenia przekazywane są on-line po określeniu przewoźnika zlecenia spedycyjnego w systemie TMS Nawigator wraz określonymi warunkami jego wykonania.
Przewoźnik ma możliwość odrzucenia zlecenia, o czym system natychmiast informuje spedytora.
Dostępne są wszystkie warunki finansowe wynikające z umowy współpracy korzystając z algorytmów skonta, cenników oraz określonych terminów płatności.

Predefiniowane widoki zleceń
Pełna identyfikacja użytkowników
Potwierdzenie przyjęcia zlecenia
Planowanie zlecenia
STATUSOWANIE

Określenie rzeczywistych dat i godzin wykonania

Podwykonawca ma możliwość określenia rzeczywistych dat i godzin wykonania załadunków, rozładunków i innych zadań w ramach przesłanych zleceń.
Automatyzuje to proces wystawiania faktur z uwzględnieniem właściwych kursów walut stawek frachtowych.
Spedytor w TMS Nawigator na bieżąco otrzymuje informację o etapie realizacji zlecenia.

Wiarygodna i szybka informacja dla spedytora
Współpraca z aplikacja mKierowca u przewoźnika
Pełny audyt działań
Definiowanie uprawnień dla użytkowników
ROZLICZENIA

Automatyzacja rozliczeń pomiędzy zleceniodawcą a przewoźnikiem

Portal określa rozliczanie zlecenia zgodnie z oczekiwanymi stawkami wg ustalonych pomiędzy stronami warunkami.
Rozliczenia pojedynczych zleceń i faktur zbiorczych.
Faktury generowane na portalu i stanowi załącznik dla zleceniodawcy.

Zwiększa szybkość generowania faktu
Dostępny rejestr faktur
Czat dla sporów faktur kosztowych
Samodzielna zmiana przez przewoźnika progów skonta
Samofakturowanie w imieniu przewoźnika
KARTOTEKI

Kartoteki pojazdów i kierowców

Korzystając z portali ePrzewoźnik podwykonawca prowadząc rejestr własnych zasobów pojazdów i kierowców, służących do planowania podjętych zleceń automatycznie uzupełnia bazę przewoźnika w systemie TMS Nawigator zleceniodawcy.
Dostęp do bezpośrednich numerów telefonów kierowców wykonujących powierzone zadania.

Aktualne informacje o taborze podwykonawcy
Możliwość wyszukiwania przewoźników o odpowiednich zasobach
Kontrola niepożądanych podzleceń przez przewoźnika
Konfiguracja aplikacji mKierowca u kierowców przewoźnika
ZALETY

Moduły TMS Nawigator

Generowanie i rejestracja automatycznych międzynarodowych listów przewozowych

Szeroko pojęty moduł rejestracji kosztów (spedycyjnych, wyposażenia i eksploatacji pojazdów, kosztów ogólnozakładowych) dla analiz rentowności zleceń, pojazdów i tras.

Szybkie wystawianie faktur za usługi transportowe i spedycyjne (także zbiorczych) z mozliwością generowanie e-Faktur wysyłanych drogą elektroniczną.

Rejestr zleceń spedycyjnych i tranportowych całopojazdowych FTL, doładunki, drobnica LTL powiązanych z optymalnym wyznaczaniem tras. Moduł Mapowy korzysta z internetowego serwera map dla transportu ciężkiego wraz z utrudnieniami oraz prognozuje opłaty drogowe.

Pełny CRM prowadzący główny rejestr wszystkich kontrahentów wraz z integracjami z Vies, GUS i MF.

Dla kogo

Dowiedz się dla kogo są nasze produkty

Podstawowe narzędzie dla firm spedycyjnych. Zapewnia rejestrację i rozliczanie zleceń z możliwością wykorzystania map cyfrowych dla transportu ciężkiego w celu weryfikacji stawek frachtowych. System automatycznie wystawia dokumenty przychodowe, weryfikuje poprawność faktur kosztowych. Możliwa integracja z systemami FK oraz biurami rachunkowymi. Rejestracja płatności oraz wezwań do zapłaty. Integracja płatności własnych z systemami bankowymi.

System TMS Nawigator jest optymalnym narzędziem dla firm transportowych FTL, które posiadają własnych środków transportowych oraz działają także jako firmy spedycyjne. Za pomocą dostępnych funkcjonalności użytkownicy z łatwością mogą zarządzać zleceniami otrzymywanymi od swoich zleceniodawców, organizując i nadzorując ich realizację przez pojazdy własne oraz podwykonawców.

System TMS Nawigator umożliwia także planowanie i nadzorowanie doładunków oraz przesyłek drobnicowych. Oprócz funkcjonalności opisanych dla Transportu FTL umożliwia masowy import zleceń drobnicowych z systemów zewnętrznych poprzez pliki, web-serwisy API lub integrację bazodanową z systemami sprzedażowymi i na ich podstawie zakładać Przesyłki.

System TMS Nawigator oprócz zalet jakie posiada w obszarze utrzymania i zarządzania pojazdami FMS, umożliwia także rozliczanie pracy pojazdów na wewnętrzne konta MPK w przedsiębiorstwie. Wykorzystywany jest w sektorze Utility dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zajmujących się wywozem odpadów, usług związanych z utrzymaniem sieci energetycznych i innych.

Krok po kroku

Jak wygląda proces wdrożenia

Proces wdrożenia jest najważniejszym elementem uruchomienia produkcyjnego każdego systemu IT u klienta.

Analiza przedwdrożeniowa

Wstępny proces, szczegółowo opisujący cel, środki i metody osiągnięcia zakończony dokumentem końcowym. Działania te wymagają zaangażowania obu stron: klienta i wykonawcę. efektem będzie szczegółowe opisanie wymagań, istniejących procesów, sposobów ich realizacji oraz określenie ewentualnych dodatkowych, koniecznych do wykonania modyfikacji.

Wdrożenie systemu

Proces zasadniczego wdrożenia obejmuje następujące elementy: instalację oprogramowania, jego konfigurację i parametryzację, przygotowanie niezbędnych szablonów wydruków i dokumentów elektronicznych oraz ewentualne zmiany w działaniu poszczególnych funkcjonalności systemu TMS. Wszystkie te elementy oparte są na dokumencie analizy przedwdrożeniowej.

Szkolenie użytkowników

Następnym krokiem jest proces szkolenia użytkowników systemu skonfigurowanego pod indywidualne potrzeby i zakresy ich obowiązków. Szkolenie to odbywa się etapami i obejmuje wszystkie działy w firmie transportowej: od handlowców, spedytorów, dyspozytorów, pracowników działu fakturowania i księgowości po pracowników kontrolingu, analityków oraz pozostałych jak użytkownicy działu obsługi technicznej floty, warsztatu, magazynu i innych.

Opieka serwisowa

Nasz zespół serwisowy świadczy usługi opieki serwisowych w pakietach: Komfort, Złoty oraz VIP. Pakiety te zapewniają dostęp do najnowszych aktualizacji systemu TMS Nawigator, rozwojem istniejących funkcjonalności oraz wsparcia technicznego i użytkowników systemu na ich własnych stanowiskach pracy.

KONTAKT

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą Ci przy wyborze odpowiedniego produktu dla Ciebie i Twojej firmy.

ul. Powstańców 19
40-039, Katowice