Jak TMS Nawigator sprawdzi się w branży Utiliti

Oprócz zalet, jakie naszy system posiadają w obszarze utrzymania i zarządzania pojazdami FMS, umożliwiają także rozliczanie pracy pojazdów na wewnętrzne konta MPK w przedsiębiorstwie. TMS Nawigator wykorzystywany jest w sektorze Utility dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zajmujących się wywozem odpadów, usług związanych z utrzymaniem sieci energetycznych i innych.

Jakie korzyści dla branży Utiliti zapewnia TMS Nawigator?

  • Dokładne rozliczanie wszystkich kosztów MPK
  • Dokładna analiza kosztów paliwa i godzin pracy pojazdów, maszyn i urządzeń — z podziałem na poszczególne wydziały i miejsca powstawania kosztów
  • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień i analiz
  • Przyspieszenie procesu rozliczenia