Czym jest TMS Nawigator

TMS Nawigator zapewnia kompleksowe wsparcie w planowaniu i organizacji transportu. Nowoczesne i intuicyjne moduły znacząco przyspieszają każdy etap pracy spedytora. Ułatwiają między innymi ustalanie tras przejazdów, dobór odpowiedniej floty, kontrolę, obsługę oraz monitoring transportu i magazynu, a także pozyskiwanie zleceń i kontakt z kierowcami.

Jakie korzyści dla spedytorów zapewnia TMS Nawigator?

 • Zmniejszenie nakładów pracy na zarządzanie zleceniami
 • Rozpoczął przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą;
 • Dokładną analizę rentowności zleceń
 • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień i analiz
 • Szybkie rejestrowanie i rozliczanie zleceń z możliwością wykorzystania map dedykowanych specjalnie dla transportu ciężkiego
 • Automatyczne wystawianie dokumentów przychodowych
 • Dokładne rozliczanie wszystkich kosztów zleceń oraz kosztów ogólnozakładowych
 • Rejestrację płatności i automatyczne wysyłanie wezwań do zapłaty
 • Integrację z zewnętrznymi systemami pozyskiwania zleceń od załadowców, producentów i giełd internetowych
 • Szybki proces księgowania dzięki integracji z systemami FK i biurami rachunkowymi
 • Weryfikację poprawności faktur kosztowych
 • Minimalizację strat i nadużyć podczas realizacji usług transportowych
 • Szczegółową bazę kontrahentów wraz z oceną ich wiarygodności i opcją ustalania limitów kredytowych

Funkcjonalności systemu

 • Rozbudowany system CRM
 • Szybka komunikacja z kierowcami przez SMS, urządzenie telematyczne lub aplikację mKierowca
 • Przechowywanie dowolnych załączników w postaci plików elektronicznych, skanowanie dokumentów
 • Kartoteka kierowców obcych
 • Kartoteka pojazdów obcych
 • Wielopłaszczyznowe analizy kosztów, przychodów i zleceń
 • Definiowalne wydruki dokumentów
 • Własny generator zestawień analitycznych
 • Moduły dodatkowe: Kasa,
 • Magazyn (również w wersji Logistycznej), Warsztat, Dystrybutor, eProtokół, eMechanik, Brama
 • Mechanizmy zabezpieczeń zgodne z RODO
 • Emitowanie dokumentów w wielu wersjach językowych
 • Dystrybucja dokumentów w formie elektronicznej lub za pośrednictwem przesyłek pocztowych
 • Dla stałych podwykonawców aplikacja mKierowca (komunikacja z kierowcą) oraz ePrzewoźnik (przekazywanie zleceń i dokumentów)