APLIKACJA MOBILNA

mKierowca

Aplikacja mobilna przeznaczona dla kierowców firm transportowych posiadających telefony z systemem Android lub iOS

O APLIKACJI

Dowiedz się więcej o aplikacji

Nowoczesne rozwiązanie komunikacji z kierowcami uzupełniające funkcjonalność podstawowego systemu TMS Nawigator. Skierowane dla firm transportowych i spedycyjno-transportowych do szybszego i sprawnego przekazywania zadań oraz statusowania on-line wykonanych zadań zlecenia.

Czytelna forma chronologicznych zadań dla kierowców z możliwością podglądu ich szczegółów

Rejestracja wydatków gotówkowych oraz tankowań uwzględniając rodzaj paliwa i sposób płatności.

Łatwy sposób prowadzenia elektronicznej karty drogowej

Dwustronna komunikacja z kierowcami z archiwizacją wątków rozmów w TMS Nawigator

Planowanie zadań

Przesyłanie zleceń w postaci zadań i ich statusowanie

Zadania dla kierowców przesyłane są automatycznie do kierowców i chronoligicznie planowane. Kierowcy statusują poszczególne etapy ich realizacji zmieniając ich stan w TMS Nawigator dając spedytorom aktualną informację także o punktualności i czasie trwania załadunków i rozładunków.

Zadania na godzinę "fix", okno czasowe lub całodzienne
Potwierdzenie przyjęcia do realizacji
Statusy: rozpoczęto podjazd, dojazd, oczekiwanie, rozpoczęcie i zakończenie zadania
Przesłanie rzeczywistej wagi załadunku i rozładunku
Możliwość wykonania i przesłania zdjęć
Przesyłanie skanów dokumentów
Komunikacja z kierowcą

Dwukierunkowe wiadomości

Komunikacja z kierowcą za pomocą wiadomości tekstowych archiwizowana w module Komunikator. Możliwość wątkowania prowadzonej konwersacji.
Wiadomości mogą być związane z wykonywanymi zadaniami z możliwością szybkiego wyszukania korespondencji w ramach zlecenia.

Możliwość odbioru wiadomości od kierowcy przez wielu spedytorów
Odbiór wiadomości w aplikacji mSpedytor
Kontakt z kierowcami poza godzinami pracy spedytorów
Pełne archiwum korespondencji
Elektroniczna Karta Drogowa

Zastąpienie papierowej karty drogowej poprzez funkcjonalną aplikację.

Aplikacja pozwala kierowcy na prowadzenie Elektronicznej Karty Drogowej, której dane są również uzupełniane danymi z szyny CAN pojazdu w zakresie stanów licznika, przejechanych kilometrów oraz zużycia paliwa (z wtrysków TFU). Zidentyfikowany kierowca i skojarzony z ciągnikiem i naczepą ma możliwość rozpoczęcia i zakończenia EKD. W ramach EKD rejestruje wszystkie tankowania z możliwością wskazania rodzaju płatności (np: Karta bezgotówkowa jak: DKV, E100, UTA, Shell, Flota, AS24 itp, Gotówka z podaniem kwoty i waluty a także BAZA jako tankowanie na stacji własnej), ilości zatankowanego paliwa, znacznika "Do pełna" (dla późniejszych analiz Pełno-Pełno) oraz inne wydatki gotówkowe określane indywidualnym słownikiem rodzajów stosowanych w przedsiębiorstwie transportowym.

Brak papierowych Kart Drogowych
Rzetelność informacji
Skojarzone transakcje z licznikiem kilometrowym
Szczegółowe dane dla analiz rentowności
Szybka analiza spalania "Pełny-Pełny"
Integracja z modułem rozliczania zaliczek
Moduł mapy

Geokodowanie adresów i wyświetlanie na mapie

Zapewnia intuicyjne uruchomienie na telefonie domyślnej aplikacji mapowej ze wskazaniem miejsca docelowego z możliwością dojazdu.

Domyślna aplikacja mapowa
Możliwość stosowania GoogleMaps
Dokładna lokalizacja miejsca docelowego
Miejsce wskazane przez spedytora nieposiadjące adresu
ZALETY

Moduły TMS Nawigator

Szeroko pojęty moduł rejestracji kosztów (spedycyjnych, wyposażenia i eksploatacji pojazdów, kosztów ogólnozakładowych) dla analiz rentowności zleceń, pojazdów i tras.

Dwustronna komunikacja z kierowcą za pomocą kanałów telematycznych oraz internetowych bramek SMS. Wysyłanie zleceń i wiadomości do pojazdów kierowców oraz aplikacji mobilnych.

Moduł mapowy obliczający trasy dla zleceń, analizujący przewidywane koszty związane z opłatami drogowymi oraz pozostałymi kosztami realizacji zleceń.

Kartoteki pojazdów i kierowców. Nadzór terminów wymian i przeglądów oraz innych zdarzeń terminowych. Rozliczenia Kart drogowych, paliwa, wyposażenia i szkód komunikacyjnych. Podstawowy moduł do wykonywania analiz rentowności zleceń, pojazdów i wyjazdów.

Dla kogo

Dowiedz się dla kogo są nasze produkty

Podstawowe narzędzie dla firm spedycyjnych. Zapewnia rejestrację i rozliczanie zleceń z możliwością wykorzystania map cyfrowych dla transportu ciężkiego w celu weryfikacji stawek frachtowych. System automatycznie wystawia dokumenty przychodowe, weryfikuje poprawność faktur kosztowych. Możliwa integracja z systemami FK oraz biurami rachunkowymi. Rejestracja płatności oraz wezwań do zapłaty. Integracja płatności własnych z systemami bankowymi.

System TMS Nawigator jest optymalnym narzędziem dla firm transportowych FTL, które posiadają własnych środków transportowych oraz działają także jako firmy spedycyjne. Za pomocą dostępnych funkcjonalności użytkownicy z łatwością mogą zarządzać zleceniami otrzymywanymi od swoich zleceniodawców, organizując i nadzorując ich realizację przez pojazdy własne oraz podwykonawców.

System TMS Nawigator umożliwia także planowanie i nadzorowanie doładunków oraz przesyłek drobnicowych. Oprócz funkcjonalności opisanych dla Transportu FTL umożliwia masowy import zleceń drobnicowych z systemów zewnętrznych poprzez pliki, web-serwisy API lub integrację bazodanową z systemami sprzedażowymi i na ich podstawie zakładać Przesyłki.

System TMS Nawigator oprócz zalet jakie posiada w obszarze utrzymania i zarządzania pojazdami FMS, umożliwia także rozliczanie pracy pojazdów na wewnętrzne konta MPK w przedsiębiorstwie. Wykorzystywany jest w sektorze Utility dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zajmujących się wywozem odpadów, usług związanych z utrzymaniem sieci energetycznych i innych.

Krok po kroku

Jak wygląda proces wdrożenia

Proces wdrożenia jest najważniejszym elementem uruchomienia produkcyjnego każdego systemu IT u klienta.

Analiza przedwdrożeniowa

Wstępny proces, szczegółowo opisujący cel, środki i metody osiągnięcia zakończony dokumentem końcowym. Działania te wymagają zaangażowania obu stron: klienta i wykonawcę. efektem będzie szczegółowe opisanie wymagań, istniejących procesów, sposobów ich realizacji oraz określenie ewentualnych dodatkowych, koniecznych do wykonania modyfikacji.

Wdrożenie systemu

Proces zasadniczego wdrożenia obejmuje następujące elementy: instalację oprogramowania, jego konfigurację i parametryzację, przygotowanie niezbędnych szablonów wydruków i dokumentów elektronicznych oraz ewentualne zmiany w działaniu poszczególnych funkcjonalności systemu TMS. Wszystkie te elementy oparte są na dokumencie analizy przedwdrożeniowej.

Szkolenie użytkowników

Następnym krokiem jest proces szkolenia użytkowników systemu skonfigurowanego pod indywidualne potrzeby i zakresy ich obowiązków. Szkolenie to odbywa się etapami i obejmuje wszystkie działy w firmie transportowej: od handlowców, spedytorów, dyspozytorów, pracowników działu fakturowania i księgowości po pracowników kontrolingu, analityków oraz pozostałych jak użytkownicy działu obsługi technicznej floty, warsztatu, magazynu i innych.

Opieka serwisowa

Nasz zespół serwisowy świadczy usługi opieki serwisowych w pakietach: Komfort, Złoty oraz VIP. Pakiety te zapewniają dostęp do najnowszych aktualizacji systemu TMS Nawigator, rozwojem istniejących funkcjonalności oraz wsparcia technicznego i użytkowników systemu na ich własnych stanowiskach pracy.

KONTAKT

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą Ci przy wyborze odpowiedniego produktu dla Ciebie i Twojej firmy.

ul. Powstańców 19
40-039, Katowice