Dla kogo sprawdzi się TMS Nawigator

TMS Nawigator z powodzeniem sprawdza się w obsłudze ładunków całopojazdowych. Dostępne funkcjonalności pozwolą Ci w intuicyjny sposób zarządzać otrzymywanymi zleceniami oraz organizować i nadzorować ich realizację przez pojazdy własne lub podwykonawców. Stworzysz również analizy rentowności, ocenisz i rozliczysz czas pracy kierowców – to tylko część możliwości naszego systemu!

Jakie korzyści dla transportu FTL zapewnia TMS Nawigator?

 • Szybkie rejestrowanie i rozliczanie zleceń z możliwością wykorzystania map dedykowanych specjalnie dla transportu ciężkiego
 • Automatyczne wystawianie dokumentów przychodowych
  Weryfikację poprawności faktur kosztowych
 • Szybki proces księgowania dzięki integracji z systemami FK i biurami rachunkowymi
 • Rejestrację płatności i automatyczne wysyłanie wezwań do zapłaty
 • Integrację z zewnętrznymi systemami pozyskiwania zleceń od załadowców, producentów i giełd internetowych
 • Szczegółową bazę kontrahentów wraz z oceną ich wiarygodności i opcją ustalania limitów kredytowych
 • Zautomatyzowany system wystawiania faktur, korekt i not
 • Dokładne rozliczanie wszystkich kosztów zleceń oraz kosztów ogólnozakładowych
 • Minimalizację strat i nadużyć podczas realizacji usług transportowych
 • Dokładną analizę rentowności zleceń
 • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień i analiz
 • Zmniejszenie nakładów pracy na zarządzanie zleceniami

Funkcjonalności systemu

 • Funkcjonalności systemu
  Kartoteka kierowców
 • Kartoteka pojazdów wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi i kontrolą wyposażenia i stanu technicznego
 • Rejestr kart drogowych i kart pracy sprzętu i kierowców z rozliczeniami eksploatacyjnymi
 • Automatyzacja kontroli parametrów eksploatacyjnych poprzez integrację
  z systemami telematycznymi
 • Kartoteka pojazdów obcych
 • Rozliczanie zaliczek i delegacji
 • Terminarz zdarzeń serwisowych oraz pełny nadzór nad okresami gwarancyjnymi części i usług
 • Rejestr wyposażenia kierowców i pracowników
 • Rejestr uszkodzeń i szkód komunikacyjnych
 • Wielopłaszczyznowe analizy kosztów, rentowności pojazdów i zleceń
 • Moduł importu danych z bezgotówkowych kart paliwowych i opłat drogowych
 • Ocena pracy kierowców wraz z obsługą scenariuszy premiowo-płacowych
 • Obsługa techniczna pojazdów oraz szkód komunikacyjnych
 • Szczegółowe rozliczenie wyposażenia w tym także opakowań zwrotnych
 • Definiowalne wydruki dokumentów
 • Własny generator zestawień analitycznych
 • Integracje z systemami telematycznymi
 • Integracja z SuperTacho, wsparcie dla 4Trans
 • Mechanizmy zabezpieczeń zgodne z RODO
 • Rozbudowany system CRM
  Szybka komunikacja z kierowcami przez SMS, urządzenie telematyczne lub aplikację mKierowca
 • Przechowywanie dowolnych załączników w postaci plików elektronicznych, skanowanie dokumentów
 • Definiowanie szablonów i kopiowanie zleceń
 • Emitowanie dokumentów w wielu wersjach językowych
 • Dystrybucja dokumentów w formie elektronicznej lub za pośrednictwem przesyłek pocztowych