Dla kogo

Transport Całopojazdowy FTL

System TMS Nawigator jest optymalnym narzędziem dla firm transportowych FTL, które posiadają własnych środków transportowych oraz działają także jako firmy spedycyjne. Za pomocą dostępnych funkcjonalności użytkownicy z łatwością mogą zarządzać zleceniami otrzymywanymi od swoich zleceniodawców, organizując i nadzorując ich realizację przez pojazdy własne oraz podwykonawców.

Integracja z zewnętrznymi systemami pozyskiwania zleceń od załadowców, producentów, giełd internetowych czy innych firm spedycyjnych możliwa jest za pomocą importu plików, integracji web-serwisów API lub integracji bazodanowych.
Funkcjonalność definiowania szablonów oraz kopiowania zleceń znacząco przyśpiesza proces rejestracji zleceń oraz kwotowania poprzez wykorzystanie wielowymiarowych cenników definiowanych dla zleceniodawców i przewoźników.

Moduł planowania zapewnia szybkie i intuicyjne planowanie zleceń dla pojazdów własnych i nadzorowanych w przejrzystym module graficznym.
W przypadku integracji z systemami GPS/Telematyka wraz z podłączonym Tachografem, spedytor na bieżąco zna czas pracy kierowców, ich położenie oraz stan realizacji zadań zlecenia.

Dzięki możliwości komunikacji z kierowcami możliwe jest wysyłanie zadań poprzez SMS (budowany automatycznie na podstawie danych zawartych w zleceniu), urządzenie telematyczne lub aplikację mKierowca.

Zawarta w module Spedycja baza Kontrahentów jest systemem CRM rozbudowana o wiele funkcjonalności dodatkowych jak nadzór nad akcjami marketingowymi, korespondencja seryjna, kartoteka osób kontaktowych oraz umów stałych.
W ramach kartoteki kontrahentów możliwa jest ich ocena oraz weryfikacja wiarygodności wraz z określeniem odpowiednich limitów kredytowych.

Kartoteka zapewnia możliwość przechowywania dowolnych załączników w postaci plików elektronicznych, możliwość skanowania oraz zarządzania dostępem do nich dla poszczególnych pracowników.

Moduł ten służy do rejestrowania kosztów związanych z posiadanym taborem (leasingi, ubezpieczenia, naprawy, wyposażenie itp.) oraz pozostałych kosztów ogólnozakładowych.

Moduł Fakturowania automatyzuje proces wystawienia faktur do usługi transportowych i spedycyjnych, faktur zbiorczych, korekt, not itp.

Każdy z emitowanych dokumentów może być przygotowany w wielu językach i dystrybułowany w postaci papierowej za pośrednictwem przesyłek pocztowych lub elektronicznych w postaci maili i załączników w formacie .pdf.

Integracje z systemami FK w zakresie faktur przychodowych, kosztowych oraz płatności zapewniają szybki proces księgowania oraz wiedzę spedytorów co do rozliczeń ze zleceniodawcami i przewoźnikami.

Dla stałych podwykonawców możliwe jest także wykorzystanie aplikacji mKierowca (komunikacja z kierowcą) oraz ePrzewoźnik (przekazywanie zleceń i dokumentów).

Moduł Rokos jest odpowiedzialny za prowadzenie kartotek pojazdów, kierowców wraz ze wszystkimi terminami technicznymi i czasowymi, wyposażeniem oraz harmonogramem urlopów, pracy kierowców w systemach 3/1, 4/2 i innych wraz z przydziałem pojazdów.
W module tym prowadzone i rozliczane są Karty Drogowe także jako Elektroniczne Karty Drogowe (uwzględniając integrację z systemami telematycznymi lub aplikacją mKierowca).
Dodatkowo zapewnia nadzór nad procesem likwidacji szkód komunikacyjnych, stanu technicznego pojazdów wraz z Protokołami Zdawczo-Odbiorczymi przy przekazywaniu pojazdów pomiędzy kierowcami oraz bardzo szczegółowe Analizy Rentowności w warstwie zleceń, wyjazdów, pojazdów.

Funkcjonalność systemu:

 • Kartoteka kierowców
 • Kartoteka pojazdów wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi i kontrolą wyposażenia i stanu technicznego
 • Rejestr kart drogowych i kart pracy sprzętu i kierowców z rozliczeniami eksploatacyjnymi
 • Automatyzacja kontroli parametrów eksploatacyjnych poprzez integrację z systemami telematycznymi
 • Rozliczanie zaliczek i delegacji
 • Terminarz zdarzeń serwisowych oraz pełny nadzór nad okresami gwarancyjnymi części i usług
 • Rejestr wyposażenia kierowców i pracowników
 • Rejestr uszkodzeń i szkód komunikacyjnych
 • Wielopłaszczyznowe analizy kosztów, rentowności pojazdów i zleceń
 • Moduł importu danych z bezgotówkowych kart paliwowych i opłat drogowych
 • Ocena pracy kierowców wraz z obsługą scenariuszy premiowo-płacowych
 • Obsługa techniczna pojazdów oraz szkód komunikacyjnych
 • Szczegółowe rozliczenie wyposażenia w tym także opakowań zwrotnych
 • Definiowalne wydruki dokumentów
 • Własny generator zestawień analitycznych
 • Integracje z systemami telematycznymi
 • Integracja z SuperTacho, wsparcie dla 4Trans
 • Moduły dodatkowe: Kasa, Magazyn (również w wersji Logistycznej), Warsztat, Dystrybutor, eProtokół, eMechanik, Brama
 • Mechanizmy zabezpieczeń zgodne z RODO

Zalety użytkowania modułu:

 • Dokładne rozliczanie wszystkich kosztów generowanych przez pojazdy i pracowników
 • Minimalizacja strat i nadużyć podczas realizacji usług transportowych
 • Dokładna analiza rentowności zleceń, pojazdów, wyjazdów
 • Stała kontrola terminów kierowców i pojazdów
 • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień i analiz
 • Przyspieszenie procesu rozliczenia kierowców
 • Zmniejszenie nakładów pracy na zarządzanie flotą
KONTAKT

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą Ci przy wyborze odpowiedniego produktu dla Ciebie i Twojej firmy.

ZALETY

Moduły TMS Nawigator

Generowanie i rejestracja automatycznych międzynarodowych listów przewozowych

Dwustronna komunikacja z kierowcą za pomocą kanałów telematycznych oraz internetowych bramek SMS. Wysyłanie zleceń i wiadomości do pojazdów kierowców oraz aplikacji mobilnych.

Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów i części, materiałów reklamowych, wyposażenia kierowców oraz magazyny paliwa (własny dystrybutor).

Kartoteki pojazdów i kierowców. Nadzór terminów wymian i przeglądów oraz innych zdarzeń terminowych. Rozliczenia Kart drogowych, paliwa, wyposażenia i szkód komunikacyjnych. Podstawowy moduł do wykonywania analiz rentowności zleceń, pojazdów i wyjazdów.

Rejestr zleceń spedycyjnych i tranportowych całopojazdowych FTL, doładunki, drobnica LTL powiązanych z optymalnym wyznaczaniem tras. Moduł Mapowy korzysta z internetowego serwera map dla transportu ciężkiego wraz z utrudnieniami oraz prognozuje opłaty drogowe.

Szybkie wystawianie faktur za usługi transportowe i spedycyjne (także zbiorczych) z mozliwością generowanie e-Faktur wysyłanych drogą elektroniczną.

Pełny CRM prowadzący główny rejestr wszystkich kontrahentów wraz z integracjami z Vies, GUS i MF.

Moduł mapowy obliczający trasy dla zleceń, analizujący przewidywane koszty związane z opłatami drogowymi oraz pozostałymi kosztami realizacji zleceń.

Planowanie, rejestrowanie i rozliczanie zleceń warsztatowych dla pojazdów własnych, obcych oraz zleceń inwestycyjnych. Integracja z modułem Magazynowym dla wydawanych materiałów i części.

Gotówkowe rozliczenia wielowalutowe w kasie firmowej dla rozliczeń z kierowcami oraz pozostałymi pracownikami firmy.

Szeroko pojęty moduł rejestracji kosztów (spedycyjnych, wyposażenia i eksploatacji pojazdów, kosztów ogólnozakładowych) dla analiz rentowności zleceń, pojazdów i tras.

System ewidencji poczty wychodzącej i przychodzącej wraz ze skanowaniem załączników dla zleceń oraz integracją z e-Nadawca i EPO.

Rejestrowanie i zarządzanie dokumentami Zezwoleń i karnetów TIR dla przewozów poza kraje UE.

Krok po kroku

Jak wygląda proces wdrożenia

Proces wdrożenia jest najważniejszym elementem uruchomienia produkcyjnego każdego systemu IT u klienta.

Analiza przedwdrożeniowa

Wstępny proces, szczegółowo opisujący cel, środki i metody osiągnięcia zakończony dokumentem końcowym. Działania te wymagają zaangażowania obu stron: klienta i wykonawcę. efektem będzie szczegółowe opisanie wymagań, istniejących procesów, sposobów ich realizacji oraz określenie ewentualnych dodatkowych, koniecznych do wykonania modyfikacji.

Wdrożenie systemu

Proces zasadniczego wdrożenia obejmuje następujące elementy: instalację oprogramowania, jego konfigurację i parametryzację, przygotowanie niezbędnych szablonów wydruków i dokumentów elektronicznych oraz ewentualne zmiany w działaniu poszczególnych funkcjonalności systemu TMS. Wszystkie te elementy oparte są na dokumencie analizy przedwdrożeniowej.

Szkolenie użytkowników

Następnym krokiem jest proces szkolenia użytkowników systemu skonfigurowanego pod indywidualne potrzeby i zakresy ich obowiązków. Szkolenie to odbywa się etapami i obejmuje wszystkie działy w firmie transportowej: od handlowców, spedytorów, dyspozytorów, pracowników działu fakturowania i księgowości po pracowników kontrolingu, analityków oraz pozostałych jak użytkownicy działu obsługi technicznej floty, warsztatu, magazynu i innych.

Opieka serwisowa

Nasz zespół serwisowy świadczy usługi opieki serwisowych w pakietach: Komfort, Złoty oraz VIP. Pakiety te zapewniają dostęp do najnowszych aktualizacji systemu TMS Nawigator, rozwojem istniejących funkcjonalności oraz wsparcia technicznego i użytkowników systemu na ich własnych stanowiskach pracy.

KONTAKT

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą Ci przy wyborze odpowiedniego produktu dla Ciebie i Twojej firmy.

ul. Powstańców 19
40-039, Katowice