Dodatkowe aplikacje
Aplikacje

ePrzewoźnik

Portal webowy dedykowany firmom wykonującym dużą liczbę zleceń spedycyjnych oraz współpracującym ze stałymi podwykonawcami. Zapewnia szybką i wygodną komunikację z przewoźnikiem poprzez elektroniczną platformę – bez konieczności kontaktów telefonicznych lub mailowych.

Poznaj funkcjonalności aplikacji webowej ePrzewoźnik

Zlecenia

Przesyłanie zleceń wraz
z warunkami transportu
z możliwością przyjęcia lub
odrzucenia przez
podwykonawcę.

Planowanie zasobów

Podwykonawca przydziela zasoby w postaci środków transportowych oraz osobowych

Rozliczenie faktur za wykonaną
usługę

Dokumenty

Przekazywanie załączników
i dokumentów w postaci
elektronicznej

Automatyczne przekazywanie zleceń podwykonawcom

 • Przekazywanie zleceń online po określeniu warunków zlecenia w systemie TMS Nawigator
 • Możliwość odrzucenia zlecenia przez przewoźnika (wraz z automatyczną informacją dla spedytora)
 • Dostępność wszystkich warunków współpracy wynikających z umowy
 • Predefiniowane widoki zleceń
 • Pełna identyfikacja użytkowników
 • Potwierdzenie przyjęcia zlecenia
 • Planowanie zlecenia

Określenie rzeczywistych dat i godzin załadunków/ rozładunków

 • Bieżące i wiarygodne informowanie spedytora o etapie realizacji zlecenia
 • Współpraca z aplikacją mKierowca
 • Pełny Audyt działań
 • Definiowanie uprawnień dla użytkowników

Automatyzacja rozliczeńpomiędzy zleceniodawcą a przewoźnikiem

 • Rozliczanie zgodnie z ustalonymi warunkami
 • Rozliczanie pojedynczych zleceń i faktur zbiorczych
 • Zwiększona szybkość generowania faktur
 • Wygodny rejestr faktur
 • Czat dla sporów faktur kosztowych
 • Możliwość samodzielnej zmiany progów skonta przez przewoźnika
 • Samofakturowanie w imieniu przewoźnika

Kartoteki pojazdów i kierowców

 • Dostęp do numerów telefonów kierowców wykonujących zlecenia
 • Ułatwiony przepływ danych pomiędzy podwykonawcą a bazą przewoźnika w systemie TMS zleceniodawcy.
 • Aktualne informacje o taborze podwykonawcy
 • Wyszukiwanie przewoźników o odpowiednich zasobach
 • Konfiguracja aplikacji mKierowca u kierowców przewoźnika

Moduły ePrzewoźnik

CMRCRM

Generuj i rejestruj automatyczne międzynarodowe listy przewozowe na podstawie zleceń w programie.

Kontrahenci Kontrahenci

Uzyskaj szybki i kompletny wgląd do informacji dotyczących Twojego kontrahenta i wszelkich danych związanych z warunkami współpracy, dokumentacją, historią wykonywanych zleceń i wystawianych faktur.

Faktury CRM

Zyskaj płatność za FV w kilka kliknięć. Wystawiaj faktury za usługi transportowe i spedycyjne (także zbiorcze) – z uwzględnieniem ustalonych warunków kontraktu. Moduł nadzoruje i pilnuje realizacji umów.

Koszty Koszty

Rejestruj koszty spedycyjne, wyposażenia i eksploatacji pojazdów oraz koszty ogólnozakładowe i w czytelny sposób analizuj rentowność zleceń, pojazdów i tras.