6 listopada, 2023

TMS Nawigator oraz GBox Inelo to nowoczesne i wszechstronne rozwiązania, które wspierają przewoźników w optymalizacji kosztów transportu. Jak wiadomo, szczególnie duży procent wydatków w budżetach firm transportowych stanowi paliwo – zwłaszcza w obliczu obecnych wyzwań związanych z kryzysem energetycznym oraz regularnymi wzrostami cen na stacjach.

W tym trudnym kontekście analiza spalania i kontrola tankowań są już nie tylko istotnymi kwestiami, w których warto szukać oszczędności, ale wręcz koniecznością dla zachowania odpowiedniej opłacalności i konkurencyjności w branży. Wdrażanie narzędzi, takich jak TMS Nawigator i telematyka GBox Inelo staje się kluczowe, aby sprostać wyzwaniom, które niesie ze sobą obecna sytuacja na rynku. Szczególnie duże możliwości dla firm transportowych stwarza integracja obu tych rozwiązań.

Jak TMS Nawigator współpracuje z telematyką GBox Inelo?

Rozszerzona integracja TMS Nawigator z telematyką GBox Inelo to zaawansowane rozwiązanie, które w czasie rzeczywistym umożliwia płynną wymianę danych pomiędzy dyspozytorem, kierowcą i pojazdem. Szybkość i efektywność tego procesu stanowi ważny czynnik wpływający na sukces firm transportowych.

Oba narzędzia posiadają swoje indywidualne funkcjonalności. Główne zastosowanie TMS Nawigator to:

  • zarządzanie flotą,
  • podejmowanie i rozliczanie zleceń, raportowanie danych,
  • analizowanie i obniżanie ponoszonych kosztów,
  • monitorowanie i planowanie transportu,

Z kolei wśród najważniejszych funkcji telematyki GBox Inelo można wymienić między innymi śledzenie pozycji pojazdu, kontakt z kierowcą i monitorowanie jego stylu oraz parametrów jazdy. Integracja TMS Nawigator i GBox daje efekt synergii – wartość połączonych rozwiązań jest jeszcze wyższa niż suma wartości, jaką można osiągnąć, korzystając z tych systemów osobno.

Analiza spalania – klucz do oszczędności w firmie transportowej.

W obliczu opisywanych powyżej wyzwań związanych z optymalizacją kosztów transportu bardzo istotnym aspektem staje się monitorowanie paliwa i kontrola tankowań. Często dużym problem jest brak dostępu do konkretnych danych pozwalających przeprowadzić rzetelną analizę spalania w firmowych pojazdach. Odpowiedzą na te wyzwania, jest integracja telematyczna i nowoczesne narzędzia analityczne.

Dzięki temu połączeniu możemy szybko i precyzyjnie zweryfikować, czy rzeczywiste zużycie paliwa w pojazdach zgadza się z danymi raportowanymi z szyny CAN pojazdu. Wykrycie nawet drobnych nieprawidłowości w zarządzaniu paliwem przez kierowców w skali całego przedsiębiorstwa może przynieść realne oszczędności.

Ponadto, bieżące monitorowanie paliwa w pojeździe umożliwia planistom dokładne zaplanowanie tankowań podczas wykonywania konkretnego zlecenia. Oznacza to, że kierowcy, oprócz standardowych zadań załadunku i rozładunku, otrzymują również precyzyjne instrukcje dotyczące tankowania, wraz z adresem i wyznaczonym korytarzem trasy do wybranej stacji paliw. W ten sposób eliminujemy przypadkowe tankowania na stacjach o wysokich cenach, co przekłada się na dodatkowe oszczędności.

Jak funkcjonuje monitorowanie tankowań i zużycia paliwa w praktyce?

Program w czasie rzeczywistym pobiera dane dotyczące firmowych pojazdów. Informacje te uwzględniają stan wypełnienia zbiornika oraz średnie spalanie. Równocześnie kierowcy raportują poszczególne tankowania poprzez telematykę GBox Assist. Następnie, po kilku dniach dane te są nadpisywane poprzez transakcje dostarczone przez sprzedawcę – w ten sposób możliwe jest kontrolowanie paliwa w każdym pojeździe bez konieczności wykonywania skomplikowanych raportów i korzystania z osobnych aplikacji.

Korzyści płynące z zastosowania analizy spalania dla menedżerów floty.

Menedżerowie floty potrzebują skutecznych narzędzi do monitorowania paliwa i kontroli tankowań. Analiza spalania pozwala im między innymi na:

  • kontrolę nad średnim spalaniem paliwa – za pomocą modułu Eco Driving w systemie GBox,
  • obniżanie kosztów tankowania – dzięki wykorzystaniu modułu trasowania oraz dobraniu odpowiednich stacji paliw,
  • eliminowanie nieprawidłowości dotyczących paliwa w pojeździe – dzięki dokładnemu monitorowaniu zatankowanego paliwa oraz porównaniu go z ilościami spalonymi przez pojazd,
  • dostęp do aktualnych cen paliwa – w odniesieniu do konkretnego kraju oraz regionu,
  • analizę danych historycznych – istotna kwestia w kontekście podpisywania długoterminowych umów na usługi transportowe,
  • kontrolę zrealizowanych tankowań – eliminacja ryzyka kradzieży kart paliwowych.

Jak wdrożyć i skonfigurować integrację z GBox Inelo?

Wdrożenie i konfiguracja integracji TMS Nawigator z telematyką GBox Inelo jest proste. Wystarczy kontakt na adres e-mail serwis@mbis.pl, a o całą resztę zadbają nasi pracownicy. Zajmujemy się zarówno integracją systemów od strony technicznej, jak i odpowiednim szkoleniem personelu. Dzięki temu nasi klienci mogą szybko w pełni wykorzystywać potencjał rozwiązań, które oferujemy.

Praktyczne przypadki użycia analizy spalania w działalności transportowej.

Wprowadzenie narzędzia do analizy spalania stanowi dla firm sposób na zwiększenie kontroli nad wydatkami związanymi z paliwem. Przewoźnicy, używając TMS Nawigator i telematyki GBox zyskują wgląd do danych w czasie rzeczywistym, a monitoring tankowań pozwala im zweryfikować wydatki kierowców. Analiza spalania dostarcza również informacji na temat stylu jazdy oraz może wspomagać w planowaniu tras i szacowaniu kosztów wiążących się z realizacją zleceń transportowych – wszystkie te kwestie mają istotny wpływ na zwiększenie oszczędności w firmie.