23 maja, 2024

Urządzenia TMS (Transport Management System) to narzędzia wspierające procesy logistyczne i operacyjne w firmach transportowych. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się kolejnej funkcjonalności, z której z powodzeniem korzystają nasi klienci.

Moduł opon to narzędzie, które daje pełną kontrolę nad oponami na każdym etapie ich użytkowania, umożliwiając między innymi bieżące monitorowanie stanu technicznego oraz dostarczając danych, potrzebnych do oceny stylu jazdy kierowców.

Analiza informacji zbieranych przez moduł opon w TMS zapewnia wiedzę, potrzebną do podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Zapraszamy do dalszej lektury, z której dowiesz się, jak działa i jakie możliwości daje implementacja tego rozwiązania.

Co to jest moduł opon w TMS i jakie przynosi korzyści dla firm transportowych?

Najważniejsze korzyści modułu opon w TMS to lepsze wykorzystanie zasobów, redukcja kosztów w transporcie oraz wzrost bezpieczeństwa.

Dzięki opcji magazynowania, ewidencjonowania oraz przypisywania opon do konkretnych pojazdów, firmy mogą planować ich wymianę z odpowiednim wyprzedzeniem, ograniczając ryzyko przestojów i usterek.

Planowanie działań przy użyciu TMS Nawigator wiąże się również z minimalizacją niepotrzebnych kosztów oraz ze skuteczniejszym wykorzystaniem posiadanych przez firmę zasobów. Informacje przekazywane przez moduł umożliwiają eksploatowanie opon w maksymalnym stopniu, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, co niezmiennie powinno pozostawać priorytetem. Bieżąca analiza zużycia pozwala uniknąć sytuacji, w których kierowca narażony jest na ryzyko kierowania pojazdem z oponami w złym stanie technicznym lub ze zużytym bieżnikiem.

Integracja modułu opon z TMS: ułatwienia w zarządzaniu flotą

Powyższe korzyści to tylko część zalet, jakie oferuje moduł opon. System wyróżnia się zaawansowanymi możliwościami w zakresie porządkowania i archiwizowania danych, przyspieszając pracę i ułatwiając zarządzanie flotą.

Wszystkie informacje przechowywane są w jednym miejscu, co zdecydowanie skraca procesy operacyjne w firmie. Również w tym względzie TMS Nawigator oferuje dodatkową korzyść i przewagę nad tradycyjnymi, mniej wydajnymi metodami (takimi jak na przykład arkusze kalkulacyjne), posiadając zabezpieczenia przed przypadkowym usunięciem zapisanych informacji.

Pracownicy korzystający z modułu mają stały dostęp do aktualnych danych dotyczących opon przypisanych do konkretnych pojazdów, co eliminuje potrzebę czasochłonnego poszukiwania niezbędnych informacji w różnych źródłach.

Redukcja kosztów i poprawa bezpieczeństwa dzięki modułowi opon w TMS

Moduł opon w TMS przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów w firmie. W jaki sposób?

  • maksymalne wykorzystanie opon – dzięki opcji śledzenia zużycia bieżnika i stanu opon, możesz stwierdzić, kiedy faktycznie konieczna jest ich wymiana. Korzystając z tych informacji, dbasz o bezpieczeństwo w transporcie oraz ograniczasz zbędne koszty związane przedwczesną wymianą opon;
  • analiza historii pojazdów – czyli monitorowanie wszelkich zmian, reklamacji i napraw. Działania tego typu pozwalają na efektywne planowanie dalszych prac, a w niektórych przypadkach – na uniknięcie dodatkowych wydatków poprzez lepsze zarządzanie firmowymi zasobami;
  • generowanie raportów – moduł opon w TMS umożliwia generowanie raportów, zmniejszając tym samym nakłady pracy, które trzeba poświęcić na kontrolę i zarządzanie flotą i zarządzanie flotą. Ponadto analiza raportów pozwala identyfikować wcześniej nieweryfikowane obszary, co również może przyczynić się do dodatkowych oszczędności.

Optymalizacja cyklu życia opon w systemie zarządzania transportem

Wdrożenie modułu opon w TMS umożliwia kompleksowe zarządzanie oponami na każdym etapie ich cyklu życia w firmie – od momentu zakupu, poprzez montaż, zmiany pomiędzy pojazdami, magazynowanie, ewentualne reklamacje, aż po kwestie związane z archiwizacją danych i finalnym wycofaniem opony z użytku.

Wszystkie informacje są systematycznie rejestrowane i dostępne do wglądu w dowolnym momencie. Dodatkowo zaawansowana analityka i raporty pozwalają na bieżącą weryfikację stanu oraz wydajności opon.

Dostęp do tego typu danych pozwala na racjonalne wykorzystywanie zasobów oraz lepsze planowanie inwestycji w nowe opony, co stanowi jeden ze skutecznych sposobów na zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa.

Jak moduł opon w TMS wspiera eco-driving i zrównoważony rozwój?

Wspierając praktyki związane z eco-drivingiem, moduł opon w TMS ułatwia firmom transportowym podejmowanie kroków w kierunku bardziej zrównoważonej eksploatacji floty, co przekłada się zarówno na korzyści finansowe, jak i ekologiczne.

Przykładem działania, łączącego obie te kwestie, jest ocena stylu jazdy kierowców. Analiza spalania paliwa oraz tempa zużycia opon to ważny element tego procesu.

Istotnym aspektem są także przywołane wcześniej raporty, zawierające szeroki zakres danych, umożliwiających identyfikację obszarów działalności floty, którym szczególnie warto przyjrzeć się pod kątem potencjalnych oszczędności.

Przypadki użycia modułu opon w TMS w różnych typach flot

Moduł opon może znaleźć zastosowanie w różnych rodzajach przedsiębiorstw. Przypadki użycia TMS obejmują zarówno transport całopojazdowy, jak i drobnicowy, a także przewozy pasażerskie oraz wykonywane przez floty specjalistyczne.

Każdy z wymienionych typów transportu charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami dotyczącymi terminowości, procedur, stanu technicznego pojazdów i warunków, w jakich przechowywane są ładunki. Dzięki systemowi TMS możliwe jest magazynowanie opon, ich właściwe klasyfikowanie i oznaczanie, a następnie wykorzystywanie w wybranych samochodach.

Technologie w zarządzaniu flotą, takie jak narzędzia TMS, są kluczowe do efektywnego kontrolowania pojazdów w każdym z wyżej opisanych przypadków.