6 grudnia, 2023

Branża transportowa ma przed sobą wiele wyzwań, a każdy przejechany kilometr i każdy litr paliwa ma jeszcze większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Jednym ze sposobów umożliwiających stawienie czoła tym wyzwaniom jest efektywne zarządzanie flotą.

Rozwój technologii odgrywa bardzo istotną rolę w optymalizacji kosztów transportu i zwiększaniu kontroli nad procesami w firmie. Jednym z takich zaawansowanych narzędzi jest TMS Nawigator, który nie tylko ułatwia planowanie tras, ale również stanowi cenny instrument w analizie i obliczaniu rentowności.

W tym artykule przedstawimy kroki niezbędne do obliczenia rentowności floty przy użyciu TMS Nawigator, a także omówimy konkretne wskaźniki oraz strategie optymalizacji kosztów. Dowiesz się, jak zidentyfikować obszary, w których możesz oszczędzać i jak skonfigurować narzędzie do efektywnego zarządzania kosztami. Poznaj strategie, które pomogą Ci podnieść rentowność floty i skutecznie konkurować na rynku transportowym!

Wprowadzenie do analizy zyskowności pojazdów w TMS Nawigator

Analiza zyskowności pojazdów to kompleksowy przegląd wyników działalności firmy transportowej we wskazanym przez użytkownika okresie. Analiza ta opiera się na precyzyjnych danych zgromadzonych z kilkunastu modułów, które tworzą TMS Nawigator i daje pełen obraz bilansu finansowego przedsiębiorstwa.

Co szczególnie istotne, elastyczność konfiguracji narzędzia pozwala na dostosowanie go do każdego rodzaju działalności w sektorze transportu, umożliwiając skuteczne obliczanie rentowności w firmach realizujących transport całopojazdowy oraz drobnicowy, a także zajmujących się spedycją, czy działających w branży Utiliti.

Kluczowe wskaźniki w analizie rentowności floty

Nasze zestawienie skupia się na najważniejszych kosztach w firmie transportowej, ułatwiając kontrolę nad rentownością floty. Oto kluczowe obszary, które uwzględniamy:

 • spalanie paliwa;
 • opłaty drogowe;
 • ubezpieczenia;
 • leasingi;
 • serwisy;
 • oleje;
 • Adblue;
 • akcesoria;
 • wynagrodzenia kierowców;
 • wynagrodzenia pracowników biurowych;
 • myjnie;
 • wymiana opon.

Nasza konfiguracja pozwala dokładnie przypisywać koszty do wskazanego przez użytkownika dnia, wybranego okresu czasu, a także w kontekście przejechanego przez pojazd 1 kilometra w określonym przedziale czasowym.

Aby ułatwić analizę zyskowności pojazdów, TMS Nawigator umożliwia również przypisywanie kosztów do:

 • konkretnego pojazdu;
 • grupy pojazdów;
 • wybranych pojazdów;
 • wszystkich pojazdów w zestawieniu.

W TMS Nawigator przychody pobierane są bezpośrednio z faktur wystawianych w związku z realizacją zleceń, umożliwiając jednocześnie precyzyjne przypisywanie ich do konkretnego pojazdu bądź grup pojazdów.

Co więcej, istnieje również opcja uwzględniania przychodów pochodzących z innych rozliczeń, niezwiązanych bezpośrednio ze zleceniami. To przydatna funkcja podczas obliczania rentowności floty, umożliwiająca uzyskanie lepszego wglądu w źródła dochodów.

Krok po kroku: obliczanie rentowności pojazdów

TMS Nawigator to program modułowy, oferujący szerokie opcje zarządzania kosztami i przychodami, co jest niezbędne podczas przeprowadzania analizy zyskowności pojazdów. Faktury kosztowe mogą być rejestrowane bezpośrednio z:

 • modułu „Koszty”;
 • modułu „Magazyn”, gdzie następuje przyjęcie i wydanie rzeczy na pojazd;
 • modułu „Warsztat”, poprzez pobranie elementów do zlecenia serwisowego pojazdu własnego.

Obliczając rentowność floty w TMS Nawigator warto pamiętać, że w module „ROKOS” istnieje funkcja importowania wydatków przypisanych do pojazdu z różnych plików rozliczeniowych, np. EUROWAG. Wspierając naszych klientów w optymalizacji kosztów transportu, zespół doświadczonych wdrożeniowców Marcos Bis, dzięki gruntownej analizie procesów jest w stanie dostosować i spersonalizować wskaźniki kosztowe i przychodowe do indywidualnych potrzeb użytkownika oprogramowania oraz celów biznesowych firmy.

Wykorzystanie danych z TMS Nawigator do optymalizacji kosztów

Przedsiębiorstwa transportowe korzystając z comiesięcznej analizy rentowności floty w systemie TMS Nawigator, zyskują możliwość łatwego i klarownego monitorowania kosztów związanych z poszczególnymi firmowymi samochodami. Dzięki integracji z GBox Inelo dostępne są również dodatkowe dane, które znacznie usprawniają analizę zyskowności pojazdów. Są to między innymi:

 • faktyczna liczba kilometrów przejechanych przez dany pojazd we wskazanym okresie czasu;
 • średnie spalanie zapisane w szynie CAN;
 • liczba litrów spalonego paliwa w danym przedziale czasowym;
 • wydatki gotówkowe, które ponosił kierowca.

Case study: efektywna analiza zyskowności w firmie transportowej

Wdrożenie TMS Nawigator wraz z indywidualnie dostosowaną analizą zyskowności pojazdów stało się dla naszych klientów jednym z najważniejszych aspektów optymalizacji kosztów transportu. Nasze narzędzie stanowi istotne wsparcie dla osób zarządzających transportem, a dzięki szybkiemu przetwarzaniu dużej ilości danych dostarcza informacji, które pozwalają podejmować właściwe decyzje biznesowe oraz trafnie reagować na zmiany trendów w branży.

Dzięki pełnej kontroli nad kosztami i przychodami generowanymi przez firmowe pojazdy nasi klienci odnotowali oszczędności rzędu setek tysięcy złotych. Weryfikacja nieoptymalnych tankowań, eliminacja przepłacanych usług obcych i identyfikacja nierentownych zleceń to jedynie kilka korzyści płynących z zastosowania TMS Nawigator do obliczania rentowności floty. W praktyce TMS Nawigator to nie tylko narzędzie umożliwiające skrupulatną kontrolę kosztów i przychodów na poziomie indywidualnych pojazdów, lecz także skuteczny sposób reagowania na zmiany zachodzące w branży TSL.

Porady ekspertów: jak zwiększyć rentowność floty?

Każdy przewoźnik mierzy się z pytaniami „jak zwiększyć rentowność floty?” i „jak optymalizować koszty transportu?”. Praktyka pokazuje, że jedną z najlepszych odpowiedzi na powyższe pytania jest zastosowanie nowoczesnych narzędzi – zwłaszcza systemów klasy TMS. Wdrożenie TMS Nawigator, poprzedzone analizą przedwdrożeniową oraz poparte indywidualną konfiguracją, stanowi niezastąpione wsparcie dla firm transportowych, które zapewniają konkretne funkcje naszego programu.Dobrym przykładem jest „Grafik zleceń” służący do precyzyjnego planowania pracy kierowców i pojazdów. Z kolei opcja „Aktualny stan transportu” umożliwia bieżący monitoring działań kierowców i spedytorów, a „Zestawienie zyskowności pojazdów” uwzględnia istotne dane i tworzy miesięczny bilans firmy.

TMS Nawigator to nowoczesne narzędzie do optymalizacji kosztów transportu i zwiększenia rentowności floty, a także do identyfikowania obszarów działalności, które wymagają poprawy. Eliminacja nieopłacalnych zleceń oraz redukcja pustych kilometrów to możliwości, które stoją w zasięgu firm transportowych oraz mogą wzmocnić pozycję w branży. Wnioski, które daje obliczanie rentowności pojazdu w TMS Nawigator nie są jedynie teoretyczne – mogą sprawić, że Twoja firma stanie się bardziej wydajna, elastyczna i gotowa na zmiany rynkowe.