6 marca, 2024

Każdy przewoźnik zastanawia się, jak poprawić zarządzanie flotą transportową i usprawnić logistykę w swojej firmie. Ten artykuł przygotowaliśmy właśnie po to, aby pomóc w tego typu zagadnieniach – skupimy się na pokazaniu, jak wygląda integracja mapy HERE z GBox Inelo w systemie TMS Nawigator. Omówimy nie tylko same możliwości integracji, ale również wskażemy konkretne funkcje mapy HERE, dzięki którym planowanie i optymalizacja tras transportowych będą przebiegać w bardziej efektywny sposób. Zapraszamy do lektury!

Co to jest integracja mapy HERE z GBox Inelo i jakie są jej zalety?

Mapy HERE to narzędzie dedykowane do wyznaczania tras dla pojazdów ciężarowych, ułatwiające planowanie i optymalizację tras transportowych przy uwzględnieniu takich czynników, jak czas i koszt przejazdu daną trasą, czy planowane kilometry puste i ładowne. Integracja mapy HERE z GBox Inelo i TMS Nawigator usprawnia pracę oraz zapewnia szereg korzyści, takich jak:

 • możliwość przekazywania trasy w formie korytarza dla kierowcy bezpośrednio do nawigacji w GBox Assist,
 • wysyłanie powiadomień w razie wyjazdu kierowcy z wyznaczonego korytarza, co pozwala na szybką reakcję i ograniczanie potencjalnych kosztów,
 • regularne aktualizacje map, dzięki którym dysponujemy najnowszymi informacjami o utrudnieniach, zakazach i opłatach drogowych,
 • zaawansowane zarządzanie flotą transportową, pozwalające na dostosowanie trasy względem profilu pojazdu, czyli czynników, takich jak długość, wysokość, szerokość, nacisk na osie, DMC, norma EURO, klasa emisji CO₂ i inne,
 • możliwość tworzenia list autoryzowanych parkingów, stacji benzynowych, serwisów czy myjni wyświetlanych podczas wyznaczania trasy zlecenia,
 • funkcja drag and drop, umożliwiająca szybką zmianę trasy,
 • możliwość ręcznego dodawania punktów POI (punktów zainteresowania) bezpośrednio z poziomu mapy.

Jak zintegrować mapę HERE z GBox Inelo w systemie TMS?

Moduł mapy HERE w ramach systemu TMS Nawigator oraz integracja z GBox Inelo stanowią proste, a zarazem skuteczne wsparcie w zarządzaniu flotą transportową. Podczas wdrożenia użytkownik dodaje nowe pojazdy do systemu i uzupełnia najważniejsze informacje na ich temat – między innymi numer rejestracyjny, markę czy normy emisji spalin EURO.

Następnie integracja jest realizowana za pośrednictwem interfejsu API i polega na wskazaniu na liście odpowiednika pojazdu po stronie telematyki GBox. To proste – dla przykładowego pojazdu ABC12345 po stronie TMS, wybieramy ponownie ABC12345. Dzięki integracji możemy przekazywać zlecenia wraz z trasami, monitorować stany liczników, a także wysyłać i odbierać wiadomości oraz raporty od kierowców. Jest to przykład, obrazujący jak technologie w zarządzaniu transportem i ich współpraca pozwalają na osiągnięcie większej efektywności i intuicyjności podczas realizowania zleceń.

Jakie funkcje mapy HERE są szczególnie przydatne w TMS-ie z GBox Inelo?

Integracja mapy HERE z GBox Inelo daje możliwość skorzystania z licznych funkcji usprawniających zarządzanie flotą transportową i wspierających optymalizację kosztów w firmie. Oto najważniejsze z nich:

 • trasowanie zgodnie z atrybutami pojazdu – takimi jak wymiary, waga, liczba osi, grupa/klasa ADR,
 • kalkulowanie kosztów opłat drogowych – na etapie wprowadzania zlecenia, z uwzględnieniem klasy emisji CO₂ pojazdu. Korzystając z tej funkcji, spedytor może skutecznie optymalizować trasy transportowe, wybierając najbardziej opłacalną z dostępnych opcji,
 • precyzyjna geolokalizacja adresów – system pozwala na dokładne wskazanie lokalizacji – np. konkretnej bramy wjazdowej podczas załadunku w dużym zakładzie produkcyjnym. Dzięki temu kierowcy mogą szybciej dotrzeć do celu, co przekłada się na oszczędność czasu i efektywność pracy,
 • wysyłka tras bezpośrednio do telematyki GBox Assist – oraz alertowanie zjazdu kierowcy z wyznaczonego korytarza,
 • zestawienie kilometrów zaplanowanych przez spedytora z rzeczywistym dystansem przejechanym przez kierowcę – funkcja szczególnie przydatna podczas badania rentowności zleceń.

Zaawansowane funkcje nawigacyjne

Samo nawigowanie kierowcy odbywa się za pomocą GBox Assist, ale mapy HERE w systemie TMS Nawigator oferują różnorodne konfiguracje i ustawienia, które umożliwiają precyzyjne zaplanowanie trasy, uwzględniając ewentualne ograniczenia drogowe. Wśród parametrów branych pod uwagę podczas trasowania znajdują się:

 • wymiary i waga pojazdu,
 • liczba osi,
 • norma EURO i klasa emisji CO₂,
 • ADR,
 • profil trasy,
 • uwzględnianie bądź omijanie promów,
 • omijanie zakazanych obszarów zaznaczonych przez użytkownika.

Ponadto mapa HERE może poinformować spedytora jeśli wyznaczenie trasy z uwzględnieniem wprowadzonych ograniczeń nie jest możliwe. Często na dojazdach do punktów załadunku lub rozładunku występują krótkie odcinki z zakazami ruchu dla określonych pojazdów. W takich przypadkach spedytor może skontaktować się z załadowcą, aby ustalić, czy firma posiada specjalne zezwolenia dla samochodów, które docierają bezpośrednio do miejsca załadunku.

Jak wykorzystać integrację do optymalizacji zarządzania flotą?

Technologie, takie jak system TMS Nawigator, dostarczają licznych narzędzi do zarządzania flotą, a dodatkowe korzyści przynosi omawiana w artykule integracja poszczególnych rozwiązań:

 • integracja mapy HERE z GBox Inelo umożliwia efektywne planowanie tras, co przekłada się na oszczędności w eksploatacji pojazdów, opłatach drogowych oraz wynagrodzeniach kierowców,
 • obszary zakazane – podczas planowania możemy omijać niebezpieczne miejsca, w których dochodziło do zdarzeń, takich jak na przykład kradzieże paliwa, czy uszkodzenia plandeki. W ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo i ograniczamy potencjalne wydatki,
 • trasy tworzone przez mapy HERE są elastyczne, umożliwiając edycję zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Można na przykład unikać terenów górzystych i wybrać dłuższą trasę, która pozwoli jednak zużyć mniejszą ilość paliwa,
 • TMS Nawigator posiada terminarz, który umożliwia zarządzanie flotą transportową z uwzględnieniem kończących się terminów ważności przeglądów, ubezpieczeń, zezwoleń i innych. Dodatkowo możliwe jest śledzenie terminów związanych z konkretnym przebiegiem pojazdu, który jest pobierany z telematyki GBox,
 • możliwość zgłaszania usterek i uszkodzeń bezpośrednio z telematyki GBox Assist. Zgłoszenie pojawi się w systemie TMS Nawigator oraz zostanie natychmiastowo przekazane do działów technicznych w firmie przewoźnika,
 • zaplanowane przeglądy i prace serwisowe mogą zostać wprowadzane do systemu TMS Nawigator i być widoczne dla spedytorów, którzy dzięki temu wiedzą, kiedy dany pojazd nie będzie dostępny do podjęcia zlecenia, co pozwala na szybkie znalezienie alternatywnego pojazdu lub podwykonawcy.

Efektywna organizacja tras i zarządzanie czasem pracy kierowców

Korzystając z integracji mapy HERE z GBox Inelo, używamy algorytmu ETA, który uwzględnia zaplanowaną trasę oraz pozostały czas jazdy kierowcy. Dzięki temu spedytorzy mogą na bieżąco monitorować, czy kierowca dotrze na miejsce rozładunku zgodnie z planem, czy też pojawią się opóźnienia, wymagające kontaktu z klientem. To kluczowe dla efektywnego zarządzania zleceniami i zwiększania satysfakcji kontrahentów.

TMS Nawigator dysponuje cyfrowym planerem w formie grafiku zleceń, który umożliwia śledzenie wszystkich nadzorowanych pojazdów na osi czasu. W ten sposób można łatwo sprawdzić, na jakim etapie realizacji zlecenia znajdują się poszczególne pojazdy, co z kolei przyczynia się do optymalnego wykorzystania czasu pracy kierowców, a tym samym do poprawy efektywności operacyjnej. System TMS w logistyce i spedycji, integracja map HERE z telematyką GBox Inelo oraz wykorzystanie algorytmów ETA, wspierają kompleksowe zarządzanie transportem – od planowania tras, aż po monitorowanie floty.

Jakie są potencjalne wyzwania przy integracji mapy i jak sobie z nimi radzić?

Wdrożenie i integracja mapy to szybki i sprawny proces, jednak może on znacząco wpłynąć na sposób pracy spedytorów. Dla tych, którzy dotychczas nie korzystali z cyfrowych map i integracji z telematyką, jest to duża zmiana, wymagająca bieżącego wprowadzania zleceń oraz aktywnego planowania tras i wysyłania ich kierowcy jeszcze przed rozpoczęciem przewozu. Dla pracowników wiąże się to z koniecznością dostosowania do nowego procesu i wyrobienia nowych nawyków, co może na początku stanowić pewne wyzwanie.

Choć zaplanowanie trasy jest kluczowe, nie mniej istotna jest kontrola realizacji zlecenia. Brak reakcji na zjazdy kierowców z wyznaczonej trasy może przyczynić się do znacznych strat finansowych w firmie. Właśnie dlatego ważna jest konfiguracja odpowiednich alertów w TMS Nawigator – pozwala to na automatyczne monitorowanie przebiegu trasy i informowanie dyspozytorów o ewentualnych nieprawidłowościach lub zagrożeniach, bez konieczności ciągłego śledzenia trasy przejazdu na mapie. Takie rozwiązanie daje oszczędność czasu, ogranicza ilość błędów ludzkich i realnie usprawnia zarządzanie flotą transportową.

Pomimo wyzwań związanych z dostosowaniem firmy do nowych procesów, wdrożenie systemu TMS oraz integracja mapy HERE z GBox Inelo stanowią dobrą inwestycję dla przedsiębiorstw transportowych, pozwalającą skuteczniej kontrolować procesy logistyczne, racjonalizować wykorzystanie zasobów oraz w czasie rzeczywistym reagować na zmiany, co bezpośrednio przekłada się na wyższą efektywność i konkurencyjność na rynku.