31 stycznia, 2024

Wątkiem, który często poruszamy w kontekście narzędzi TMS jest zarządzanie flotą, a jednym z niezbędnych elementów tego procesu jest dokładna analiza rentowności zleceń. W dzisiejszym artykule skupimy się właśnie na tym aspekcie funkcjonowania firm transportowych. Opiszemy, jak wygląda badanie rentowności online, jakie korzyści niesie i jak skutecznie przeprowadzać ten proces za pomocą nowoczesnych narzędzi do analizy rentowności, takich jak TMS Nawigator.

Odkryj, jakie dane są kluczowe w procesie analizy oraz jakie korzyści płyną z wdrożenia tych rozwiązań. Zapraszamy!

Dlaczego szybka analiza rentowności zleceń jest ważna?

Realna ocena efektywności finansowej zleceń wymaga korzystania z najświeższych danych, co stanowi znaczące wyzwanie dla przedsiębiorstw transportowych. Decyzje biznesowe często podejmowane są w oparciu o dane sprzed kilkunastu dni, a w niektórych przypadkach nawet po kilku miesiącach od zakończenia i rozliczenia zleceń wraz z uwzględnieniem wszystkich kosztów. Takie opóźnienia mogą skutkować poważnymi problemami z płynnością finansową przedsiębiorstwa – do bezpiecznego funkcjonowania firmy niezbędna jest szybka analiza biznesowa.

Odpowiedzią na to wyzwanie są nowoczesne narzędzia, takie jak TMS Nawigator, który umożliwia efektywne badanie rentowności online. Dzięki wykorzystaniu aktualnych danych kosztowych oraz wskaźników z poprzednich miesięcy firmy transportowe mogą szybko i precyzyjnie uzyskać pełen obraz rentowności poszczególnych zleceń. Analiza rentowności zleceń wykonywana w ten sposób pozwala na szybsze reagowanie na zmiany rynkowe i minimalizację ryzyka związanego z utratą płynności finansowej przez przewoźnika.

Narzędzia do badania rentowności zleceń w trybie online

Badanie rentowności online za pomocą TMS Nawigator to prosty i intuicyjny proces. Duże znaczenie odgrywa tutaj algorytm budowany przez kluczowych użytkowników programu. Pozwala on na szybką analizę biznesową i opiera się on na najważniejszych wskaźnikach oraz danych z planowanych tras. Co ważne – może być aktualizowany do zmieniających się cen rynkowych przez wyznaczonego pracownika firmy.

Zastosowany w programie system prezentowania danych ułatwia wykonywanie kompleksowych analiz. Informacje te znajdują się w rejestrze oraz analizach zleceń. Użytkownik ma możliwość zastosowania kolorów do wyróżniania zleceń, które nie spełniają określonych warunków. Ponadto analizy w tabeli przestawnej pozwalają na skonsolidowanie danych z różnych modułów narzędzia.

Krok po kroku: proces analizy rentowności zleceń

Analiza rentowności zleceń uwzględnia różnorodne parametry kosztowe, będące ważnymi wskaźnikami, które pozwalają na oszacowanie wydatków związanych z każdym wykonywanym przewozem – zarówno w transporcie całopojazdowym jak i drobnicowym. Pozwala to firmom skutecznie monitorować i optymalizować rentowność operacyjną. Do najważniejszych wskaźników należą:

  • opłaty drogowe pobierane bezpośrednio z mapy danego zlecenia;
  • koszt pracy kierowcy wliczany na podstawie planowanego czasu trwania zlecenia;
  • analiza spalania – szacunkowe koszty paliwa;
  • koszt zużycia opon w przeliczeniu na 1 kilometr trasy;
  • pozostałe koszty przeliczane na 1 kilometr lub łączny czas trwania zlecenia.

Jak wykorzystać dane do optymalizacji rentowności zleceń

Analiza rentowności zleceń na podstawie bieżących informacji stanowi kluczowy element przy renegocjacji umów w przypadku zleceń kontraktowych oraz przy opracowywaniu konkurencyjnych ofert transportowych. Staje się to szczególnie ważne w obliczu gwałtownych wzrostów cen paliw oraz opłat drogowych, które miały miejsce w ostatnich latach.

W tego typu realiach rynkowych optymalizacja zleceń i renegocjacja umów nabierają jeszcze większego znaczenia – istotne jest, aby efektywność finansowa zleceń była mierzona na podstawie aktualnych danych, które pokazują rzeczywisty, bieżący obraz opłacalności finansowej.

Efektywne strategie badania rentowności zleceń w firmach

W firmach transportowych często stosuje się analizę rentowności zleceń, opartą na przypisaniu przychodu do każdego kilometra trasy, a dane dotyczące odległości pozyskiwane są z darmowych map przeznaczonych dla pojazdów osobowych. To praktyka, której warto unikać, gdyż mapy te nie uwzględniają zakazów dla samochodów ciężarowych. Kolejną wadą takiej metody jest brak uwzględniania kluczowego aspektu, jakim jest trasowanie podjazdu do konkretnego zlecenia, co stanowi znaczący procent ogólnych kosztów.

Innym często popełnianym błędem jest porównywanie szacunkowego przychodu z kosztem przejechania 1 kilometra, określanego za pomocą analiz rentowności zleceń wykonywanych kilka miesięcy wcześniej. Niestety, wysoce prawdopodobne jest wówczas uzyskanie wyniku, który nie jest adekwatny do bieżącej sytuacji.

Efektywną strategią dla firm transportowych jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi do analizy rentowności, takich jak TMS Nawigator. Badanie rentowności online za pomocą naszego systemu, wykonywane w czasie rzeczywistym pozwala uzyskać precyzyjne wyniki natychmiast po przyjęciu, zaplanowaniu oraz wyznaczeniu trasy korytarza zlecenia.