7 maja, 2024

Wartościowe informacje o nowoczesnych narzędziach i strategiach w zarządzaniu to klucz do sukcesu na dzisiejszym, silnie konkurencyjnym rynku TSL. W tym artykule przyjrzymy się, jak firmy wykorzystują matrycę wiedzy w transporcie. Wskażemy konkretne metody i przykłady rozwiązań stosowanych przez liderów branży oraz opiszemy, w jaki sposób system TMS Nawigator odpowiada na najważniejsze wyzwania w tym zakresie. Zapraszamy do dalszej lektury!

Co to jest matryca wiedzy w kontekście firm transportowych?

Matryca wiedzy to repozytorium informacji, które pozwala na zwiększanie efektywności operacyjnej w transporcie. Korzystając z zebranych danych, przedsiębiorstwa mogą optymalizować procesy, szybciej podejmować decyzje biznesowe oraz w bardziej wydajny sposób gospodarować swoimi zasobami.

Wobec szybkiego rozwoju technologii, wykorzystanie tego typu danych oraz wprowadzanie innowacji staje się niezbędne, aby zwiększać rentowność i utrzymywać kontrolę nad funkcjonowaniem firmy.

Jakie informacje zawiera matryca wiedzy dla branży transportowej?

Matryca wiedzy w transporcie obejmuje elementy, które pozwalają w kompleksowy sposób przeanalizować opłacalność poszczególnych działań. Są to przede wszystkim takie informacje, jak:

  • dane klientów;
  • dane związane z wykonanymi oraz przyszłymi zleceniami;
  • trasy;
  • dane na temat wykorzystywanych pojazdów oraz pracy kierowców.

Niezwykle istotne są także informacje na temat przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Analiza tego typu danych finansowych pozwala zachować kontrolę nad budżetem oraz identyfikować obszary wymagające optymalizacji.

Jak aktualny stan transportów wpływa na decyzje logistyczne?

Na temat narzędzia „aktualny stan transportów” pisaliśmy niedawno na naszym blogu w kontekście kontroli floty z TMS Nawigator i GBox. Jest to tablica online, która w ramach integracji z GBox Assist przedstawia stan posiadanej floty i umożliwia monitorowanie transportów, dając wgląd do najważniejszych informacji, takich jak między innymi opóźnienia w zleceniach, lokalizacja, stan paliwa, a także liczba kilometrów i kwota frachtu zarobiona przez dany pojazd w obecnym lub poprzednim miesiącu.

Aktualny stan transportów pozwala na wybór odpowiedniego środka transportu, w zależności od dostępności i efektywności poszczególnych pojazdów. W ten sposób firma może podejmować decyzje adekwatnie do aktualnych potrzeb.

Analiza aktualnego stanu transportów pozwala również na dokładny przegląd dostępnej floty oraz planowanie tras, uwzględniając przewidziane miejsca rozładunkowe. W rezultacie firmy są w stanie planować zlecenia, minimalizując liczbę kilometrów podjazdowych, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów operacyjnych.

W jaki sposób firmy transportowe wykorzystują dane z matrycy do optymalizacji tras?

Matrycę wiedzy w transporcie można z powodzeniem wykorzystywać do przeprowadzania zaawansowanej analizy danych, pochodzących ze zrealizowanych zleceń. Firmy mogą porównywać planowane i rzeczywiste koszty trasy, przejechane kilometry czy czas jazdy. Pozwala to na ocenę optymalności wcześniej wyznaczonych tras względem czynników, które miały wpływ na ich rentowność.

Analiza archiwalnych tras oraz wykonanych zleceń przekłada się zatem nie tylko na poprawę wyników finansowych, ale także umożliwia przewoźnikom podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych, takich jak planowanie działalności w konkretnych regionach lub krajach. Dostęp do tego typu wiedzy pozwala również efektywniej dostarczać ładunki, poprawiając tym samym relacje z klientami i wzmacniając pozycję przedsiębiorstwa.

W jaki sposób technologia informacyjna wspiera zarządzanie wiedzą w transporcie?

Technologie informacyjne w transporcie dają możliwość magazynowania wszystkich potrzebnych danych w jednym miejscu, co znacznie ułatwia pracę całej firmy. Dyspozytorzy, dział księgowości i kadra kierownicza zyskują szybki dostęp do pełnego zestawu informacji, bez konieczności uciążliwego i czasochłonnego przeszukiwania segregatorów, czy arkuszy.

Jednak korzyści nie ograniczają się tylko do uporządkowania danych – ich centralizacja usprawnia szereg innych procesów. Zamiast wielokrotnie powtarzać ręczne wprowadzanie tych samych danych w różnych miejscach, pracownicy mogą skoncentrować się na analizie aktywności kierowców, ocenie rentowności tras czy poszukiwaniu atrakcyjnych zleceń. Co więcej, dzięki wykorzystaniu urządzeń zamontowanych w pojazdach, dyspozytorzy mogą analizować dane na bieżąco, a w razie potrzeby szybko reagować i podejmować stosowne decyzje.

Jakie systemy IT są obecnie niezbędne do skutecznego zarządzania flotą?

Obserwujemy stały wzrost znaczenia innowacji w zarządzaniu transportem. Istotnym trendem w branży jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, zarówno przez przewoźników zarządzającymi dużymi firmami, jak i przez przedsiębiorstwa posiadające niewielką flotę pojazdów.

Narzędziem, które posiada szereg zastosowań jest system TMS. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest TMS Nawigator, który oferuje możliwość gromadzenia w jednym miejscu zleceń transportowych i spedycyjnych oraz zapewnia kompleksowe wsparcie podczas ich realizacji. System upraszcza również fakturowanie i zarządzanie danymi klientów.

Dzięki informacjom, zbieranym przez kilkanaście modułów systemu TMS Nawigator, nasi klienci mogą wykonywać zaawansowane analizy zyskowności: pojazdów, zleceń oraz spalania, a także integrować narzędzie z innymi systemami informatycznymi (urządzenia GPS, programy finansowo-księgowe czy platformy giełdowe).

Dużą zaletą jest także możliwość implementacji dodatkowych modułów, takich jak między innymi:

  • magazyn: czyli automatyzacja i zarządzanie gospodarką magazynową;
  • warsztat: zarządzanie pracą mechaników, wydawanie części, wystawianie faktur za naprawy;
  • kasa: weryfikacja i analiza służbowych wydatków kierowców.

TMS staje się dla przewoźników niezbędnym narzędziem, które pomaga pokonywać wyzwania w branży transportowej oraz przyczynia się do wzrostu efektywności i konkurencyjności całego przedsiębiorstwa.

W kontekście technologii informacyjnych w transporcie, bardzo ważnym wsparciem jest również wykorzystanie w pojazdach systemów GPS, które obecnie są nieodzowne dla uzyskania szczegółowych analiz. W przypadku braku telematyki, umożliwiającej raportowanie przez kierowców statusów realizacji zleceń, integrujemy system TMS, urządzenie GPS oraz aplikację mKierowca. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowcy mogą raportować wszystkie istotne dane, bez konieczności przebywania w pojeździe.