21 marca, 2024

Zarządzanie paletami w transporcie – zagadnienie, które może stać się jednym z istotnych czynników wpływających na efektywność podejmowanych działań logistycznych. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, jak wygląda ewidencjonowanie palet oraz ich obieg w systemie TMS. Wskażemy, w jaki sposób kontrola palet w TMS przyczynia się do podnoszenia rentowności w przedsiębiorstwach transportowych – za pomocą narzędzi, takich jak TMS Nawigator możliwe jest nie tylko śledzenie palet w czasie rzeczywistym, ale również raportowanie ich obrotu oraz kontrola związanych z nimi kosztów.

Zgłębimy szczegóły dotyczące optymalizacji obrotu paletami oraz odkryjemy, jakie konkretne korzyści może przynieść wykorzystanie systemu TMS do ewidencji palet. Zapraszamy do lektury!

Dlaczego ewidencjonowanie obrotu palet jest ważne w logistyce?

Z logistycznego punktu widzenia istnieje kilka głównych powodów, które sprawiają, że ewidencjonowanie palet to tak ważna kwestia. Przede wszystkim działania te umożliwiają odpowiednie zarządzanie zapasami – śledzenie palet w systemie TMS przyczynia się do poprawy efektywności w firmie dzięki możliwości szybkiego zlokalizowania i zaplanowania potrzebnych zasobów. Pozwala także zidentyfikować, u których partnerów posiadamy dług paletowy, a którzy mają w tym zakresie zobowiązania wobec naszej firmy.

To nie wszystko – kolejnym istotnym aspektem jest monitoring i redukcja kosztów palet w TMS – system pozwala na bieżący wgląd w informacje, takie jak na przykład liczba zniszczonych lub zgubionych palet, dzięki czemu użytkownik jest w stanie dokładnie oszacować potrzebne nakłady inwestycyjne związane z tymi zasobami. Precyzyjna kontrola pozwala unikać nadmiernych wydatków i optymalizować obrót paletami.

Jakie są główne korzyści z ewidencjonowania palet w TMS?

Ewidencjonowanie palet w systemie typu TMS przynosi dla przewoźników i pracowników firm transportowych szereg korzyści, z których pierwszą jest spójność danych. Działając w ramach jednego programu, wszyscy użytkownicy mają dostęp do tych samych, aktualnych informacji. Na przykład, gdy spedytor otrzymuje od jednego z kontrahentów telefon dotyczący długu paletowego, dzięki centralizacji danych w TMS, może natychmiast zweryfikować stan palet w firmie. W przeciwnym razie, gdy rozliczenia prowadzone są manualnie, np. w programie Excel, jedynie osoba odpowiedzialna za ten proces zna rzeczywisty, aktualny stan zasobów. Dzięki TMS następuje realna poprawa zarządzania paletami w firmie, a każdy użytkownik ma natychmiastowy dostęp do bilansu paletowego w odniesieniu do konkretnego pojazdu lub klienta, co pozwala na sprawne i świadome podejmowanie decyzji.

Kolejną korzyścią jest szybkość wykonywania operacji oraz możliwość powiązania obrotu palet z konkretnymi obiektami. W tradycyjnym podejściu, opartym na arkuszu kalkulacyjnym, nie ma możliwości automatycznego powiązania operacji paletowych ze zleceniami transportowymi, co wiąże się z koniecznością czasochłonnego, ręcznego wprowadzania wszystkich niezbędnych danych. Obieg palet w systemie TMS jest skuteczniejszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem – umożliwia nie tylko automatyczne powiązanie operacji paletowych ze zleceniami, ale także oferuje funkcje automatyzujące pracę użytkowników.

Jak ewidencjonowanie palet wpływa na optymalizację kosztów?

Raportowanie palet w transporcie przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie zapasami. W ten sposób firmy mogą uniknąć nadmiernego gromadzenia lub braku palet, co potencjalnie prowadzi do strat finansowych związanych z koniecznością nagłego zakupu lub wynajmu dodatkowych zasobów. Optymalizacja obrotu paletami ma również wpływ na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni – poprzez zwiększenie ilości towaru na jednej palecie, można ograniczyć łączną liczbę przewożonych palet oraz koszty związane z transportem.

Wykorzystując system TMS, użytkownicy mogą precyzyjnie lokalizować obszary, w których występują uszkodzenia bądź straty palet. Śledzenie ich stanu technicznego i lokalizacji, pozwala na zmniejszenie strat spowodowanych koniecznością zastępowania uszkodzonych palet oraz kosztów związanych z ich niewydajnym wykorzystaniem. Dodatkowo dzięki systemowi TMS, możliwe jest optymalizowanie tras transportowych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności logistycznej i rentowności.

W jaki sposób TMS usprawnia zarządzanie paletami?

Ewidencjonowanie palet w systemie TMS pozwala na znacznie szybsze rejestrowanie danych w porównaniu do tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych, a także powiązanie ich z innymi obiektami, co umożliwia wykonanie analiz, które w łatwy sposób pozwalają ocenić bilans paletowy.

System rejestruje informacje dotyczące planowanej oraz rzeczywistej liczby palet pozostawionych lub odebranych z danej lokalizacji, możemy zatem łatwo identyfikować miejsca, w których wystąpiły nieprawidłowości paletowe.

Czy ewidencjonowanie palet może pomóc w redukcji odpadów i strat?

Jak już wspomnieliśmy, istnieją ważne obszary, w których ewidencjonowanie palet przynosi firmom transportowym wymierne korzyści. Jednym z takich aspektów jest znaczna redukcja strat, odpadów oraz potencjalnych pomyłek. System TMS pomaga w szybkim lokalizowaniu brakujących lub niewłaściwie umieszczonych palet.

Kolejną  korzyścią, którą zapewnia ewidencjonowanie i śledzenie palet w systemie TMS, jest możliwość kompleksowego monitorowania ich cyklu życia, z uwzględnieniem takich kwestii, jak stan techniczny czy poziom zużycia. Dzięki temu możemy szybko zidentyfikować uszkodzone palety i podjąć niezbędne działania, takie jak naprawa lub wymiana, jeszcze zanim staną się one nieprzydatne i zostaną zaklasyfikowane jako odpady. Systematyczne ewidencjonowanie palet pozwala na precyzyjne śledzenie najważniejszych procesów, takich jak załadunek, rozładunek i składowanie. Kontrolując palety w TMS możemy łatwo lokalizować obszary, w których występują straty lub nieprawidłowości i podejmować odpowiednie kroki w celu ich eliminacji.

Jak TMS wspiera zrównoważony rozwój w logistyce?

System TMS, taki jak TMS Nawigator, może znacząco przyczynić się do optymalizacji tras poprzez minimalizację zużycia paliwa i liczby przejechanych kilometrów. Dzięki zoptymalizowaniu tras i harmonogramów dostaw, możliwe jest zmniejszenie emisji CO2 oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji.

Programy typu TMS umożliwiają konsolidację ładunków, czyli połączenie wielu przesyłek od różnych nadawców lub odbiorców ramach jednego pojazdu, co pozwala na wydajne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i jest szczególnie przydatne podczas planowania zleceń drobnicowych. Efektem takich działań jest nie tylko optymalizacja kosztów transportu, ale również zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez redukcję liczby pojazdów na drogach oraz przejechanych kilometrów.

Kolejną funkcją systemów TMS, mającą korzystny wpływ zarówno na bilans finansowy firmy, jak i na ochronę środowiska naturalnego, są analizy spalania. Dzięki nim możliwe jest szybkie identyfikowanie pojazdów, które generują wysokie zużycie paliwa.

Jakie są przykłady wykorzystania danych z ewidencji palet w praktyce?

Praktyczne wykorzystanie danych, które zapewnia śledzenie palet w systemie TMS, otwiera przed firmą szereg możliwości oraz dostarcza informacji do wspomnianych analiz, które pozwalają w bardziej efektywny sposób zarządzać zasobami, oraz procesami logistycznymi.

Informacje zgromadzone dzięki ewidencjonowaniu palet pozwalają na śledzenie ich dostępności u klientów oraz ich aktualnego wykorzystania w pojazdach. W oparciu o taką wiedzę możliwe jest podejmowanie trafnych decyzji dotyczących zakupu bądź wynajmu dodatkowych palet, zapobiegając jednocześnie nadmiernemu magazynowaniu zasobów.

Zarządzanie paletami w transporcie przy użyciu narzędzi TMS stanowi skuteczny sposób na identyfikację obszarów, w których można zoptymalizować takie koszty, jak na przykład:

  • wynajem lub zakup nowych palet,
  • naprawa uszkodzonych palet,
  • wydatki bezpośrednio związane z transportem.

Jakie wyzwania pojawiają się przy ewidencjonowaniu obrotu palet?

Dokładna i systematyczna ewidencja danych to prawdopodobnie największe wyzwanie, jakie wiąże się z zarządzaniem paletami w transporcie. Jest to czasochłonny proces, który wymaga dużej staranności. Wartym odnotowania wyzwaniem jest także przetwarzanie zgromadzonych danych w sposób umożliwiający wyciąganie właściwych wniosków. Jest to kolejny aspekt, w którym pomocne jest użycie nowoczesnych rozwiązań – śledzenie palet w systemie TMS wspiera użytkowników w gromadzeniu potrzebnych informacji i umożliwia szybkie generowanie różnorodnych raportów.