21 lutego, 2022

Przedsiębiorcę skreślają też przestępstwa mające związek z wykonywaniem zawodu i, co oczywiste, orzeczenia zakazujące działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego…