29 listopada, 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się aplikacji stworzonej przez Marcos Bis, jaką jest system śledzenia ładunków – E-Tracking w TMS Nawigator. Omówimy, czym dokładnie jest E-Tracking, jakie praktyczne korzyści oferuje dla zleceniodawców, a także jak wpływa na zarządzanie logistyką w firmie transportowej.

Chcesz uzyskać większą kontrolę trasy ładunku podczas realizacji zleceń? Przeczytaj nasz artykuł o E-Trackingu w TMS Nawigator i zobacz, jakie korzyści może przynieść Twojej firmie. Zapraszamy!

Co to jest E-Tracking w TMS Nawigator?

E-Tracking to aplikacja, która daje możliwość generowanie aktywnych linków dla konkretnych przewozów obsługiwanych przez system TMS Nawigator. Linki mogą być udostępniane dla partnerów biznesowych, pozwalając im na śledzenie zleceń w czasie rzeczywistym. W ten sposób współpraca staje się bardziej transparentna i skoordynowana.

Oprócz dostarczania informacji o bieżącej lokalizacji pojazdu i historii trasy, system śledzenia ładunków wskazuje również rzeczywisty, aktualny status punktów zlecenia. Informacje te oparte są na danych dostępnych w systemie TMS i zawierają szacowany czas przyjazdu (ETA) do najbliższego punktu zlecenia, co pozwala na lepsze planowanie i optymalizowanie trasy oraz zarządzanie przewozem, zmniejszając ryzyko występowania opóźnień w transporcie.

Zalety E-Trackingu dla zleceniodawców

Jednym z największych atutów E-Trackingu w TMS Nawigator jest szybki dostęp do bieżącego śledzenia ładunków. W ten sposób zapewniamy kontrahentom wgląd w postęp każdego realizowanego zlecenia – E-Tracking dla zleceniodawców daje informacje na temat statusu i lokalizacji transportowanych towarów. Pozwala to na monitorowanie realizacji umów i efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw.

Kontrola trasy ładunku w E-Tracking pozwala również obu stronom szybko reagować na nieprzewidziane sytuacje na drodze. Dzięki temu możliwe jest skuteczne minimalizowanie negatywnego wpływu utrudnień na plany dostaw.

Z perspektywy firm transportowych, E-Tracking w TMS Nawigator pozwala eliminować czasochłonną konieczność ręcznego statusowania zleceń przez dyspozytorów. Oszczędność czasu przekłada się w tym przypadku na optymalne zarządzanie flotą i większą efektywność procesów logistycznych.

Jak funkcjonuje E-Tracking w śledzeniu ładunków?

E-Tracking w TMS Nawigator pozwala na generowanie aktywnych linków ze statusem zlecenia dla transportów całopojazdowych oraz dla przesyłek w transporcie drobnicowym. Analogiczne funkcje dostępne są także dla rejestru przesyłek. Kontrola trasy ładunku poprzez E-Tracking jest bardzo prosta – wystarczy w dowolny sposób przekazać partnerom wygenerowany link, umożliwiając im w ten sposób bieżące śledzenie postępów zlecenia poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności logowania czy instalowania specjalnego oprogramowania.

Integracja E-Trackingu z innymi systemami logistycznymi

E-Tracking w TMS Nawigator to nie tylko system śledzenia ładunków w czasie rzeczywistym, ale również elastyczne rozwiązanie, które można integrować z innymi narzędziami logistycznymi wykorzystywanymi do automatycznego statusowania ładunków.

Aplikacja udostępnia szereg informacji, takich jak:

  • numer transportu;
  • data planowana i rzeczywista;
  • ETA (szacowany czas przyjazdu);
  • następny etap zlecenia;
  • miejsce załadunku i rozładunku;
  • numer rejestracyjny pojazdu;
  • status i trasa zlecenia.

Integrując E-Tracking z innymi systemami logistycznymi firmy transportowe zyskują możliwość przyspieszenia pracy, automatyzacji obowiązków związanych ze statusowaniem ładunków oraz skutecznie monitorują wykorzystanie floty.

Case study: E-Tracking w praktyce

Brak dostępu do bieżącego statusu ładunku oraz konieczność manualnego statusowania to kwestie, które dla firm transportowych i logistycznych niosą szereg negatywnych konsekwencji. Jakich konkretnie?

Przykładem mogą być długie kolejki, które tworzą się w miejscach rozładunkowych. W znaczący sposób wpływają one na zmniejszenie efektywności podczas wykonywania przewozów. Ponadto niska kontrola nad opóźnieniami w dostawie towarów wiąże się z potencjalnymi karami umownymi dla przewoźników, które z kolei wpływają negatywnie nie tylko na samą rentowność realizowanych zleceń, ale także na reputację przedsiębiorstwa. Brak systemów śledzenia ładunków może też skutkować koniecznością manualnego statusowania w godzinach nocnych, co wymaga dodatkowej obsady w firmie.

E-Tracking stworzony przez Marcos Bis wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i oferuje uproszczenie procesu monitorowania ładunków w TMS Nawigator. Dzięki temu firmy transportowe i logistyczne oraz ich zleceniodawcy zyskują dostęp do aktualnego statusu przewozów – wystarczy wygenerować bezpośredni link, który umożliwia kontrolę trasy ładunku.