Marcos TMS

Czas na transport I 004

Wpływ Pakietu Mobilności na rentowność Twojej firmy – Symulacja z wykorzystaniem systemu TMS Jak wygląda przygotowanie danych potrzebnych do analizy? Struktura kosztów w TMS. Analizy rentowności dla konkretnego zlecenia/pojazdu/kierowcy

30 czerwca 2022