System TMS dla mniej wymagających

EasyTMS

EasyTMS to modułowy system pokrywający podstawowe procesy operacyjne w firmie transportowej i spedycyjnej. Oferowany w sprzedaży abonamentowej, co umożliwia wdrożenie bez angażowania środków finansowych na jednorazowy zakup licencji.
Zapewnia płynne przejścia na pełny system TMS Nawigator z zachowaniem wszystkich wprowadzonych danych.

Produkt dostępny również na preferencyjnych warunkach z systemami telematycznymi firmy INELO.

O SYSTEMIE

Dowiedz się więcej

Jest podstawowym narzędziem dla spedytorów, dyspozytorów, osób zajmujących się technicznymi aspektami utrzymania środków transportowych oraz osób rozliczających koszty, fakturujących a także analizujących rentowności poszczególnych zleceń, transportów, pojazdów itp. Może być zintegrowany jest z cyfrowymi mapami dla transportu ciężkiego, telematykami i systemami GPS, emitujący niezbędne dokumenty oraz zastawienia w tym także szczegółowe analizy rentowności na wielu poziomach analitycznych.
EasyTMS jest w ograniczonym systemem klasy TMS do podstawowych procesów operacyjnych i analitycznych.
Możliwa jest integracja z systemami Finansowo-Księgowymi zapewnia dekretacją dokumentów przychodowych i kosztowych oraz rozliczanie płatności i nadzór nad limitami kredytowymi lub z biurami rachunkowymi.
Integracja z telematyką lub aplikacją mKierowca zapewnia prosty kontakt z kierowcami w procesie przekazywania zadań i statusowania ich realizacji wraz z prowadzeniem Elektronicznej Karty drogowej.

Pełny rejestr zleceń spedycyjnych i transportowych

Automatyczne fakturowanie zleceń pojedynczych i zbiorczych z ewidencją płatności

Rejestr kosztów wraz z integracją z systemami bankowymi i rejestrem płatności

Kartoteki klientów, podwykonawców, pojazdów i kierowców

Zlecenia

Zlecenia spedycyjne i transportowe

Zlecenia transportów całopojazdowych i doładunków wraz z rejestrem płatności.

Szybkie wprowadzanie zleceń z wykorzystaniem słowników
Zlecenia całopojazdowe i doładunki
Graficzne planowanie transportów
Możliwość trasowania w Module Map
Wewnętrzny generator zestawień analitycznych
Kartoteka

Moduł CMR

Pełny CRM posiadający dane rejestrowe na potrzeby emitowanych dokumentów przychodowych z kontrolą w VIES, GUS oraz Białą listą kont bankowych.
Dostęp do danych kontaktowych w organizacji, osób oraz sposobów przesyłania poszczególnych dokumentów w postaci elektronicznej.
Określa parametry rozliczeniowe, terminy płatności skonta, limity kredytowe a także zapewnia nadzór nad procesem weryfikacji kontrahentów.

ZALETY

Moduły TMS Nawigator

Szybkie wystawianie faktur za usługi transportowe i spedycyjne (także zbiorczych) z mozliwością generowanie e-Faktur wysyłanych drogą elektroniczną.

Szeroko pojęty moduł rejestracji kosztów (spedycyjnych, wyposażenia i eksploatacji pojazdów, kosztów ogólnozakładowych) dla analiz rentowności zleceń, pojazdów i tras.

Rejestr zleceń spedycyjnych i tranportowych całopojazdowych FTL, doładunki, drobnica LTL powiązanych z optymalnym wyznaczaniem tras. Moduł Mapowy korzysta z internetowego serwera map dla transportu ciężkiego wraz z utrudnieniami oraz prognozuje opłaty drogowe.

Dwustronna komunikacja z kierowcą za pomocą kanałów telematycznych oraz internetowych bramek SMS. Wysyłanie zleceń i wiadomości do pojazdów kierowców oraz aplikacji mobilnych.

Moduł mapowy obliczający trasy dla zleceń, analizujący przewidywane koszty związane z opłatami drogowymi oraz pozostałymi kosztami realizacji zleceń.

Pełny CRM prowadzący główny rejestr wszystkich kontrahentów wraz z integracjami z Vies, GUS i MF.

Kartoteki pojazdów i kierowców. Nadzór terminów wymian i przeglądów oraz innych zdarzeń terminowych. Rozliczenia Kart drogowych, paliwa, wyposażenia i szkód komunikacyjnych. Podstawowy moduł do wykonywania analiz rentowności zleceń, pojazdów i wyjazdów.

Dla kogo

Dowiedz się dla kogo są nasze produkty

Podstawowe narzędzie dla firm spedycyjnych. Zapewnia rejestrację i rozliczanie zleceń z możliwością wykorzystania map cyfrowych dla transportu ciężkiego w celu weryfikacji stawek frachtowych. System automatycznie wystawia dokumenty przychodowe, weryfikuje poprawność faktur kosztowych. Możliwa integracja z systemami FK oraz biurami rachunkowymi. Rejestracja płatności oraz wezwań do zapłaty. Integracja płatności własnych z systemami bankowymi.

System TMS Nawigator jest optymalnym narzędziem dla firm transportowych FTL, które posiadają własnych środków transportowych oraz działają także jako firmy spedycyjne. Za pomocą dostępnych funkcjonalności użytkownicy z łatwością mogą zarządzać zleceniami otrzymywanymi od swoich zleceniodawców, organizując i nadzorując ich realizację przez pojazdy własne oraz podwykonawców.

System TMS Nawigator umożliwia także planowanie i nadzorowanie doładunków oraz przesyłek drobnicowych. Oprócz funkcjonalności opisanych dla Transportu FTL umożliwia masowy import zleceń drobnicowych z systemów zewnętrznych poprzez pliki, web-serwisy API lub integrację bazodanową z systemami sprzedażowymi i na ich podstawie zakładać Przesyłki.

System TMS Nawigator oprócz zalet jakie posiada w obszarze utrzymania i zarządzania pojazdami FMS, umożliwia także rozliczanie pracy pojazdów na wewnętrzne konta MPK w przedsiębiorstwie. Wykorzystywany jest w sektorze Utility dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zajmujących się wywozem odpadów, usług związanych z utrzymaniem sieci energetycznych i innych.

Krok po kroku

Jak wygląda proces wdrożenia

Proces wdrożenia jest najważniejszym elementem uruchomienia produkcyjnego każdego systemu IT u klienta.

Analiza przedwdrożeniowa

Wstępny proces, szczegółowo opisujący cel, środki i metody osiągnięcia zakończony dokumentem końcowym. Działania te wymagają zaangażowania obu stron: klienta i wykonawcę. efektem będzie szczegółowe opisanie wymagań, istniejących procesów, sposobów ich realizacji oraz określenie ewentualnych dodatkowych, koniecznych do wykonania modyfikacji.

Wdrożenie systemu

Proces zasadniczego wdrożenia obejmuje następujące elementy: instalację oprogramowania, jego konfigurację i parametryzację, przygotowanie niezbędnych szablonów wydruków i dokumentów elektronicznych oraz ewentualne zmiany w działaniu poszczególnych funkcjonalności systemu TMS. Wszystkie te elementy oparte są na dokumencie analizy przedwdrożeniowej.

Szkolenie użytkowników

Następnym krokiem jest proces szkolenia użytkowników systemu skonfigurowanego pod indywidualne potrzeby i zakresy ich obowiązków. Szkolenie to odbywa się etapami i obejmuje wszystkie działy w firmie transportowej: od handlowców, spedytorów, dyspozytorów, pracowników działu fakturowania i księgowości po pracowników kontrolingu, analityków oraz pozostałych jak użytkownicy działu obsługi technicznej floty, warsztatu, magazynu i innych.

Opieka serwisowa

Nasz zespół serwisowy świadczy usługi opieki serwisowych w pakietach: Komfort, Złoty oraz VIP. Pakiety te zapewniają dostęp do najnowszych aktualizacji systemu TMS Nawigator, rozwojem istniejących funkcjonalności oraz wsparcia technicznego i użytkowników systemu na ich własnych stanowiskach pracy.

KONTAKT

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą Ci przy wyborze odpowiedniego produktu dla Ciebie i Twojej firmy.

ul. Powstańców 19
40-039, Katowice