Dla kogo

Transport Drobnicowy LTL

System TMS Nawigator umożliwia także planowanie i nadzorowanie doładunków oraz przesyłek drobnicowych. Oprócz funkcjonalności opisanych dla Transportu FTL umożliwia masowy import zleceń drobnicowych z systemów zewnętrznych poprzez pliki, web-serwisy API lub integrację bazodanową z systemami sprzedażowymi i na ich podstawie zakładać Przesyłki.

Przesyłki na etapie planowania zostają agregowane na transporty z możliwością ich dodatkowego podziału wg jednostek rozliczeniowych i przyjęte do realizacji w procesach równoległych lub szeregowych na podstawie zleceń tranportowych lub spedycyjnych.

Przesyłki wykorzystując mechanizmy dostępne w module Magazyn mogą być wielokrotnie przeładowywane, dzielone i magazynowane.
System Magazyn oraz funkcje drobnicowe modułu Zlecenia zapewniają stałą i rzetelną informacje o stanie przesyłek lub poszczególnych ich składowych (przesyłka mnoga z możliwością podziału) ich ilości wraz z lokalizacją na poszczególnych magazynach przeładunkowych.

Kwotowanie oraz rentowność poszczególnych Przesyłek odbywa się w oparciu o wielowymiarowe cenniki dla zleceniodawców, przewoźników, kosztach własnych transportu oraz rozliczenia międzywydziałowe lub między spedytorami.

Możliwość awizowania przesyłek i transportów w poszczególnych magazynach przeładunkowych

 

Zalety użytkowania modułu:

  • Dokładne rozliczanie wszystkich kosztów przesyłek
  • Dokładna analiza rentowności przesyłek
  • Stała kontrola nad statusami przesyłki, miejscami przechowywania
  • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień i analiz
  • Przyspieszenie procesu rozliczenia
KONTAKT

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą Ci przy wyborze odpowiedniego produktu dla Ciebie i Twojej firmy.

ZALETY

Moduły TMS Nawigator

Szybkie wystawianie faktur za usługi transportowe i spedycyjne (także zbiorczych) z mozliwością generowanie e-Faktur wysyłanych drogą elektroniczną.

Szeroko pojęty moduł rejestracji kosztów (spedycyjnych, wyposażenia i eksploatacji pojazdów, kosztów ogólnozakładowych) dla analiz rentowności zleceń, pojazdów i tras.

Rejestr zleceń spedycyjnych i tranportowych całopojazdowych FTL, doładunki, drobnica LTL powiązanych z optymalnym wyznaczaniem tras. Moduł Mapowy korzysta z internetowego serwera map dla transportu ciężkiego wraz z utrudnieniami oraz prognozuje opłaty drogowe.

Dwustronna komunikacja z kierowcą za pomocą kanałów telematycznych oraz internetowych bramek SMS. Wysyłanie zleceń i wiadomości do pojazdów kierowców oraz aplikacji mobilnych.

System ewidencji poczty wychodzącej i przychodzącej wraz ze skanowaniem załączników dla zleceń oraz integracją z e-Nadawca i EPO.

Pełny CRM prowadzący główny rejestr wszystkich kontrahentów wraz z integracjami z Vies, GUS i MF.

Kartoteki pojazdów i kierowców. Nadzór terminów wymian i przeglądów oraz innych zdarzeń terminowych. Rozliczenia Kart drogowych, paliwa, wyposażenia i szkód komunikacyjnych. Podstawowy moduł do wykonywania analiz rentowności zleceń, pojazdów i wyjazdów.

Krok po kroku

Jak wygląda proces wdrożenia

Proces wdrożenia jest najważniejszym elementem uruchomienia produkcyjnego każdego systemu IT u klienta.

Analiza przedwdrożeniowa

Wstępny proces, szczegółowo opisujący cel, środki i metody osiągnięcia zakończony dokumentem końcowym. Działania te wymagają zaangażowania obu stron: klienta i wykonawcę. efektem będzie szczegółowe opisanie wymagań, istniejących procesów, sposobów ich realizacji oraz określenie ewentualnych dodatkowych, koniecznych do wykonania modyfikacji.

Wdrożenie systemu

Proces zasadniczego wdrożenia obejmuje następujące elementy: instalację oprogramowania, jego konfigurację i parametryzację, przygotowanie niezbędnych szablonów wydruków i dokumentów elektronicznych oraz ewentualne zmiany w działaniu poszczególnych funkcjonalności systemu TMS. Wszystkie te elementy oparte są na dokumencie analizy przedwdrożeniowej.

Szkolenie użytkowników

Następnym krokiem jest proces szkolenia użytkowników systemu skonfigurowanego pod indywidualne potrzeby i zakresy ich obowiązków. Szkolenie to odbywa się etapami i obejmuje wszystkie działy w firmie transportowej: od handlowców, spedytorów, dyspozytorów, pracowników działu fakturowania i księgowości po pracowników kontrolingu, analityków oraz pozostałych jak użytkownicy działu obsługi technicznej floty, warsztatu, magazynu i innych.

Opieka serwisowa

Nasz zespół serwisowy świadczy usługi opieki serwisowych w pakietach: Komfort, Złoty oraz VIP. Pakiety te zapewniają dostęp do najnowszych aktualizacji systemu TMS Nawigator, rozwojem istniejących funkcjonalności oraz wsparcia technicznego i użytkowników systemu na ich własnych stanowiskach pracy.

KONTAKT

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą Ci przy wyborze odpowiedniego produktu dla Ciebie i Twojej firmy.

ul. Powstańców 19
40-039, Katowice