Nowy wymiar w zarządzaniu transportem

MARCOS BIS - Oprogramowanie dla spedycji i transportu

system TMS NAWIGATOR - 23 lata naszych doświadczeń 

Program dla transportu i spedycjiTMS NAWIGATOR jest nowoczesnym narzędziem do kompleksowego zarządzania procesami spedycyjno-transportowymi.

Dzięki możliwości obsługi dowolnych scenariuszy transportowych TMS NAWIGATOR dedykowany jest firmom transportowym lub działom transportu o dowolnym charakterze. 

Przy użyciu efektywnych metod wizualizacji, integracji z giełdami transportowymi, metod weryfikacji wiarygodności kontrahenta, nadzorowania realizacji, analizy wykonalności i kalkulacji kosztów, wspomaga skutecznie prowadzenie działalności transportowej.

Oferowany przez nas program do transportu i spedycji stanowi kompletny system dla firm zajmujących się logistyką ładunków.

Kilkanaście modułów składających się na całość systemu pozwala na funkcjonalne planowanie, realizowanie, monitorowanie i rozliczanie usług transportowych.

Dzięki ścisłej współpracy z mapą, wszelkiego rodzaju dane adresowe mogą być geograficznie zorientowane, natomiast integracja z urządzeniami telemetrycznymi w pojazdach, czyni z systemu idealne narzędzie do komunikacji z pojazdami i kierowcami. 

Moduł analiz pozwala na generowanie raportów zarówno na potrzeby kontroli, jak i prognoz oraz szacunków dotyczących działań podejmowanych w przyszłości.

Unikalne możliwości aplikacji czynią TMS NAWIGATOR już nie tylko narzędziem, ale wręcz asystentem w podejmowaniu decyzji przez zarząd firmy, dyspozytorów i spedytorów.

Więcej informaci na temat TMS Nawigator...

System TMS Nawigator

FUNKCJONALNOŚĆ

Najnowszy system

Najnowsze narzędzia programistyczne oraz intuicyjny interfejs użytkownika w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem architektów  rozwiązań zapewnia kompletność rozwiązań dla wszystkich procesów biznesowych zachodzących u klietnów. Praca systemu modelowana jest w oparciu o istniejące potrzeby klieta.


ELASTYCZNOŚĆ

Najlepszy program

Wbudowany system generowania raportów, nowoczene narzędzia prezentacji danych (także w formie tabel przestawnych i wykresów) wraz z nieograniczonymi możliwościami integracji z systemami telematycznymi, systemami FK, ERP i podobnymi zapewnia możliwość dopasowania do potrzeb każdego klienta.


EFEKTYWNOŚĆ

Nowoczesny system

Wprowadzone mechanizmy automatycznej kontroli decyzji dyspozytorów oraz nadzoru nad pojazdami podczas realizacji zadań zapewniają zwiększenie efektywności pracy pracowników, zmniejszając nakłady czasowe i finansowe zadań. System samodzielnie informuje odpowiednie osoby o zagrożeniach w realizacji transportów.


skalowalność

Elastyczny program

Modułowa budowa systemu, definiowane dostępy oraz sposób licencjonowania poszczególnych elementów zapewniają idealne dopasowanie do potrzeb klieta oraz minimalizują koszty zakupu licencji i wdrożenia. Kompatybilność modułów zapewnia możliwość etapowania procesu wdrażania.


NASZA PASJA TO TWORZENIE OPROGRAMOWANIA DLA:


  • Spedycji krajowej i międzynarodowej 
  • Transportu wyrobów własnych, transportu krajowego i międzynarodowego 
  • Budownictwa
  • Przedstawicielstw handlowych 
  • Dystrybutorów, hurtowni i sklepów części samochodowych
  • Warsztatów samochodowych
  • i innych ... dla Ciebie także

PARTNERZY:

Telematyka, ERP, GPS, Mapy cyfrowe

Współpracujemy z wieloma partnerami, dostawcami technologii oraz systemów informatycznych stanowiącymi uzupełnienie i poszerzenie funkcjonalności naszych systemów.

Są to krajowe i zagraniczne firmy, których produkty są zintegrowane z rozwiązaniami Marcos Bis.

Ścisła współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nami stanowi o dynamice dalczego rozwoju oferowanych przez nas produktów, zgodnych ze zmienającymi się potrzebami naszych klientów. 

więcej

DOŚWIADCZENIE:

Doświadczenie

Nasze ponad 23 letnie doświadczenie na rynku spedycyjno-transportowym jest gwarancją dla dostarczanych przez Marcos Bis rozwiązań informatycznych.

Tworzone przez nas oprogramowanie dla transportu, spedycji i logistyki oparte jest na wnikliwej analizie potrzeb każdego klienta.

Nasi konsultanci i architekci aplikacji są w stałym kontakcie z użytkownikami, czego wynikiem jest stały rozwój produktów zgodnych z oczekiwaniami wszystkich klientów oraz zmieniającymi się przepisami i warunkami na rynku transportowym.

Jestesmy otwarci na wszystkie nowe pomysły i gotowi realizować indywidualne funkcje niezbędne naszym użytkownikom.

więcej