Nowy wymiar w zarządzaniu transportem

MARCOS BIS - Oprogramowanie dla spedycji i transportu

system TMS NAWIGATOR - 23 lata naszych doświadczeń 

TMS NAWIGATOR jest nowoczesnym narzędziem do kompleksowego zarządzania procesami spedycyjno-transportowymi.

Dzięki możliwości obsługi dowolnych scenariuszy transportowych TMS NAWIGATOR dedykowany jest firmom transportowym lub działom transportu o dowolnym charakterze. 

Przy użyciu efektywnych metod wizualizacji, integracji z giełdami transportowymi, metod weryfikacji wiarygodności kontrahenta, nadzorowania realizacji, analizy wykonalności i kalkulacji kosztów, wspomaga skutecznie prowadzenie działalności transportowej.

Kilkanaście modułów składających się na całość systemu pozwala na funkcjonalne planowanie, realizowanie, monitorowanie i rozliczanie usług transportowych.

Dzięki ścisłej współpracy z mapą, wszelkiego rodzaju dane adresowe mogą być geograficznie zorientowane, natomiast integracja z urządzeniami telemetrycznymi w pojazdach, czyni z systemu idealne narzędzie do komunikacji z pojazdami i kierowcami. 

Moduł analiz pozwala na generowanie raportów zarówno na potrzeby kontroli, jak i prognoz oraz szacunków dotyczących działań podejmowanych w przyszłości.

Unikalne możliwości aplikacji czynią TMS NAWIGATOR już nie tylko narzędziem, ale wręcz asystentem w podejmowaniu decyzji przez zarząd firmy, dyspozytorów i spedytorów.

Więcej informaci na temat TMS Nawigator...


FUNKCJONALNOŚĆ

Najnowsze narzędzia programistyczne oraz intuicyjny interfejs użytkownika w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem architektów  rozwiązań zapewnia kompletność rozwiązań dla wszystkich procesów biznesowych zachodzących u klietnów. Praca systemu modelowana jest w oparciu o istniejące potrzeby klieta.


ELASTYCZNOŚĆ

Wbudowany system generowania raportów, nowoczene narzędzia prezentacji danych (także w formie tabel przestawnych i wykresów) wraz z nieograniczonymi możliwościami integracji z systemami telematycznymi, systemami FK, ERP i podobnymi zapewnia możliwość dopasowania do potrzeb każdego klienta.


EFEKTYWNOŚĆ

Wprowadzone mechanizmy automatycznej kontroli decyzji dyspozytorów oraz nadzoru nad pojazdami podczas realizacji zadań zapewniają zwiększenie efektywności pracy pracowników, zmniejszając nakłady czasowe i finansowe zadań. System samodzielnie informuje odpowiednie osoby o zagrożeniach w realizacji transportów.


skalowalność

Modułowa budowa systemu, definiowane dostępy oraz sposób licencjonowania poszczególnych elementów zapewniają idealne dopasowanie do potrzeb klieta oraz minimalizują koszty zakupu licencji i wdrożenia. Kompatybilność modułów zapewnia możliwość etapowania procesu wdrażania.


NASZA PASJA TO TWORZENIE OPROGRAMOWANIA DLA:


  • Spedycji krajowej i międzynarodowej 
  • Transportu wyrobów własnych, transportu krajowego i międzynarodowego 
  • Budownictwa
  • Przedstawicielstw handlowych 
  • Dystrybutorów, hurtowni i sklepów części samochodowych
  • Warsztatów samochodowych
  • i innych ... dla Ciebie także

PARTNERZY:

Współpracujemy z wieloma partnerami, dostawcami technologii oraz systemów informatycznych stanowiącymi uzupełnienie i poszerzenie funkcjonalności naszych systemów.

Są to krajowe i zagraniczne firmy, których produkty są zintegrowane z rozwiązaniami Marcos Bis.

Ścisła współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nami stanowi o dynamice dalczego rozwoju oferowanych przez nas produktów, zgodnych ze zmienającymi się potrzebami naszych klientów. 

więcej

DOŚWIADCZENIE:

Nasze ponad 23 letnie doświadczenie na rynku spedycyjno-transportowym jest gwarancją dla dostarczanych przez Marcos Bis rozwiązań informatycznych.

Nasi konsultanci i architekci aplikacji są w stałym kontakcie z użytkownikami, czego wynikiem jest stały rozwój produktów zgodnych z oczekiwaniami wszystkich klientów oraz zmieniającymi się przepisami i warunkami na rynku transportowym.

Jestesmy otwarci na wszystkie nowe pomysły i gotowi realizować indywidualne funkcje niezbędne naszym użytkownikom.

więcej